Mainās satiksmes ierobežojumi Kuldīgā saistībā ar būvdarbiem Jelgavas ielas projektā

jelgavas iela
Foto: Ričards Sotaks

No 23. maija Kuldīgā mainās satiksmes ierobežojumi atsevišķos ielu posmos objektā “L.Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas apli, rekonstrukcija Kuldīgā”. Šāda kārtība būs spēkā apmēram divus mēnešus.

Iedzīvotājiem jārēķinās ar šādiem slēgtiem ielu posmiem un citām satiksmes izmaiņām:

  • Slēgts L. Paegles ielas posms no Dzirnavu ielas līdz Kuldīgas kultūras centram;
  • Slēgts Mucenieku ielas posms no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai. Slēgts būs arī Raiņa–Mucenieku ielas krustojums. Automašīnas no Raiņa ielas tiks novirzītas pa Tirgus ielu un Strautu ielu, kur būs mainīts kustības virziens;
  • Satiksmei būs atvērts Mucenieku ielas posms no Strautu ielas līdz Kalna ielai (bez cietā seguma) un Jelgavas–Mucenieku–L.Paegles–Kalna ielas krustojums;
  • Pasta ielas posmā no Kalna līdz Jelgavas ielai atkal būs vienvirziena satiksme, kā tas bija pirms izmaiņām remonta laikā;
  • Uz īsu laiku slēgts būs arī Dzirnavu–Mucenieku ielas krustojums. Uz remonta laiku būs atļauts šķērsot Liepājas ielu Dzirnavu–Liepājas ielas krustojumā;
  • Nebūs iespējams izmantot stāvlaukumu pie Kuldīgas kultūras centra Raiņa ielas pusē. Tā vietā aicinām izmantot izbūvēto stāvlaukumu L. Paegles ielā;
  • Satiksme joprojām slēgta Jelgavas ielas posmā no Skrundas līdz Stacijas ielai. Skrundas–Jelgavas ielas krustojums un Rūpniecības–Jelgavas–Stacijas ielas krustojums (bez cietā seguma) ir atvērts satiksmei. Rūpniecības ielā veiks pretputes apstrādi, lai ierobežotu grantētā ielas posma putēšanu;
  • Satiksme joprojām slēgta Jelgavas un Graudu ielas posmā no Būvniecības nama “Kurši” līdz DUS “Viada”;
  • Satiksme slēgta arī Sakņu ielā.

“Lai maksimāli samazinātu neērtības iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, objektā darbus veic pa posmiem, kuru noteikšanā ir daudzi būtiski apstākļi, piemēram, nodrošināt piekļuvi īpašumiem, maksimāli samazināt inženierkomunikāciju atslēgumu laikus. Ļoti svarīgs apstāklis ir – lai veiktu inženierkomunikāciju tehnoloģiski pareizu izbūvi, ir jāievēro pareiza tehnoloģija, slīpumi, virzieni, posmu garumi. Pēc komunikāciju izbūves seko ceļa seguma izbūve. Uz jautājumu, kāpēc pilnībā nepabeidz vienu posmu un sāk darbus nākamajā, atbilde ir visnotaļ vienkārša – inženierkomunikāciju un seguma izbūves darbus veic dažādu jomu speciālisti, līdz ar to, lai nodrošinātu nepārtrauktu būvdarbu norisi un pabeigtu darbus pēc iespējas īsākā termiņā, ir nepieciešams darbus veikt arvien jaunos ielas posmos,” skaidro Kuldīgas Attīstības aģentūras vecākā  projektu vadītāja Elīna Zīle.

“Attiecībā uz šobrīd pārslogoto oficiāli saskaņoto slēgtā posma apbraucamo ceļu pa Skrundas ielu aicinām ikvienu izvērtēt, vai jūsu ikdienas maršrutā nepieciešams tieši šis ceļa posms. Varbūt ir iespējams izmantot kādu citu no iespējamajiem ceļiem, lai iebrauktu vai izbrauktu no pilsētas. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un lūdzam būt pacietīgiem! Neērtības beigsies, un Kuldīgā būs par vienu sakoptu pilsētas daļu vairāk,” uzsver E. Zīle.

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības mājaslapā kuldiga.lv un Kuldīgas novada pašvaldības oficiālajos sociālo tīklu profilos. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar būvuzņēmēja SIA “Saldus ceļinieks” pilnvaroto personu Jāni Jansonu (29442674) vai darbu vadītāju Uldi Rebaini (29391917).

SATIKSMES SHĒMA

< SKATĪT AKTUALITĀTES