AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju

possesor

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

08.04.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 338/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 53,41 EUR.

08.04.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 546/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 86,27 EUR.

08.04.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 464/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 73,31 EUR.

08.04.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 661/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 104,44 EUR.

15.04.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 541/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 85,48 EUR.

15.04.2020. noslēgts zemesgabala Gaismas ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kad. Nr.62010080141, 652/22265 d.d. pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 103,02 EUR.

< SKATĪT AKTUALITĀTES