APVIENOTO SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS LIETU KOMITEJAS UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI (12.09.2019.)

sede
Foto: Ziedonis Safronovs

Ceturtdien, 2019. gada 12. septembrī, plkst. 14.00 notiks apvienotā Kuldīgas novada Domes Attīstības un Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde, Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1. 

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI

Darba kārtības jautājumi var tikt papildināti.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES