ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS UN SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS LIETU KOMITEJAS SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI

sede
Foto: Ziedonis Safronovs

Ceturtdien, 2019. gada 14. martā, pēc Kuldīgas novada Domes ārkātas sēdes notiks apvienotā Kuldīgas novada Domes Attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde, Kuldīgas novada Domes lielajā zālē, Baznīcas ielā 1.  notiks Sociālo, izglītības un kultūras lietu komiteja. 

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI

Darba kārtības jautājumi var tikt papildināti.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES