Noteikts ugunsnedrošais laiks

Valsts meža dienests informē, ka ar 2014. gada 17. aprīli valstī tiek noteikts meža ugunsnedrošais laiks.

Šajā laikā aizliegts mežā kurināt uguni, izņemot gadījumus, kad zemas ugunsbīstamības apstākļos kurināšana saskaņota ar apgaitu mežziņiem. Arī visa veida dedzināšana ārpus meža jāpiesaka mežziņiem vai virsmežniecības atbildīgajam dežurantam. Ja tiek konstatēts, ka mežā kaut kas deg, lūdzam nekavējoties informēt Valsts meža dienesta darbiniekus vai arī ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Dienvidkurzemes virsmežniecības meža ugunsapsardzības tālruņu saraksts

Virsmežzinis

 

Jānis Iesalnieks

 63324018; 29163059

Vietnieks

 

Indulis Sarma

29286049

Ugunsapsardzības
inženieris

 

Māris Otaņķis

29110648

Ugunsdzēsības stacijas
vadītājs

 

Pēteris Lapiņš

29262177

Atbildīgais dežurants

 (no 1. maija)

 

63323989; 29372505

 

Kuldīgas birojs

 

63322361

Ventas apgaita

Vecākais
mežzinis

Inga Lācīte

26459874

Gudenieku apgaita

Mežzinis

Juris Šteinbergs

26458413

Ēdoles apgaita

Mežzinis

Gunta Mārtiņsone

28329668

Padures apgaita

Mežzinis

Ģirts Genrihs

26386754

Alsungas apgaita

Mežzinis

Aleksandrs Štefaņuks

26315485

Kurmāles apgaita

Mežzinis

Jānis Kurpnieks

26344583

Kazdangas apgaita

Mežzinis

Dainis Neilands

29544731

Ozolu apgaita

Vecākais
mežzinis

Jānis Pētersons

26425446

Manģenes apgaita

Mežzinis

Arnis Gailums

29477623

Rendas apgaita

Mežzinis

Iveta Ābola

29186215

Kabiles apgaita

Mežzinis

Jānis Okmanis

29190440

Vārmes apgaita

Mežzinis

Edvīns Mazkalns

29193229

Jaunlutriņu apgaita

Mežzinis

Antans Pragulbickis

29177859

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES