KULDĪGAS NOVADA DOMES SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI (18.03.2014.)

2014. gada 18. martā 14.00 notiks Kuldīgas novada Domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde, Kuldīgas novada Domes 1. stāva mazajā zālē, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1.

Darba kārtības jautājumi

Darba kārtības jautājumi var tikt papildināti.

< SKATĪT AKTUALITĀTES