Kuldīgas novada vēlēšanu komisijas paziņojums

Pamatojoties uz LR Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma II nodaļu „Vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas izveidošana un tās sastāva grozīšana”, lai nodrošinātu EIROPAS PARLAMENTA vēlēšanas, kas notiks 2014. gada 24. maijā tiek izsludināta vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās sekojošos Kuldīgas novada vēlēšanu iecirkņos:

Nr.p.k.

Iecirkņa
numurs

 Iecirkņa nosaukums

 Adrese

1.

546

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA „SOCIĀLAIS DIENESTS”

DZIRNAVU IELA 9, KULDĪGA, KULDĪGAS NOVADS, LV-3300

2.

547

ĢIMNĀZIJA

PILTENES IELA 25, KULDĪGA, KULDĪGAS NOVADS, LV-3300

3.

 548

2. VIDUSSKOLA

JELGAVAS IELA 62, KULDĪGA, KULDĪGAS NOVADS, LV-3301

4.

 549

RPIVA

KALNA IELA 19, KULDĪGA, KULDĪGAS NOVADS, LV-3301

5.

 552

ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE

DĀRZA IELA 6, ĒDOLE, ĒDOLES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3310

6.

 553

PAGASTMĀJA

PAGASTMĀJA, GAISMAS IELA, GUDENIEKI, GUDENIEKU PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3312

7.

 554

ĪVANDES PAGASTA PĀRVALDE

SKOLAS NAMS, ĪVANDE, ĪVANDES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3313

8.

 555

KABILES PAGASTA PĀRVALDE

SPĀRĪTES, KABILE, KABILES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3314

9.

 556

KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE

PAGASTMĀJA, VILGĀLE, KURMĀLES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3332

10.

 557

„BANGAS” - 2

PRIEDAINE, KURMĀLES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3301

11.

 558

SERMĪTES INTEREŠU CENTRS

SERMĪTES SKOLA, SERMĪTE, LAIDU PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3317

12.

559

BITĪTE

BITĪTE, LAIDI, LAIDU PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3317

13.

 561

PADURES PAGASTA PĀRVALDE

„ARĀJI”, PADURE, PADURES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3321

14.

 562

 PELČU PAGASTA PĀRVALDE

PAGASTLEJAS, PELČI, PELČU PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV- 3322

15.

 564

RENDAS PAGASTA PĀRVALDE

VĪGNERI, RENDA, RENDAS PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3319

16.

 567

RUMBAS PAGASTA PĀRVALDE

RIEŽUPES IELA 1, MEŽVALDE, RUMBAS PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3301

17.

 568

SNĒPELES KULTŪRAS NAMS

PAGASTMĀJA, SNĒPELE, SNĒPELES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3328

18.

 569

TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE

GUNDEGU IELA 1, TURLAVA, TURLAVAS PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3329

19.

 570

ĶIKURU PASTS

AVOTU IELA 1, ĶIKURI, TURLAVAS PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3315

20

571

VĀRMES PAGASTA PĀRVALDE

AVOTIŅI, VĀRME, VĀRMES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3333

Saskaņā ar iepriekšminēto likumu katra politiskā partija, vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa (ne mazāk, kā 10 vēlētāji), vai novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk, kā septiņus kandidātus.

Iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumi iesniedzami Kuldīgas novada vēlēšanu komisijai Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, 102. kabinetā (vai vietējā pagasta pārvaldē) līdz 2014. gada 28. martam izpildot pieteikuma veidlapu (saņemamas novada Domē un pagastu pārvaldēs), atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma II. nodaļas 6., 7., 8. pantam.

  • Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma (likuma 8. pants);

  • Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi ( likuma 8. pants).

VĒLĒŠANU IECIRKŅA KOMISIJAS LOCEKĻA KANDIDĀTA PIETEIKUMS

Informācijai

  • Novada VK priekšsēdētāja: I. Ozola–Gūtpelca , tālr. nr. 633 23561, mob. tālr. 27020961, 29189967;
  • Novada VK sekretāre: I. Firsova, tālr. nr. 633 20216, mob. tālr. 27020964.

< SKATĪT AKTUALITĀTES