PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS No 6. līdz 12. februārim

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS
Publicitātes foto.

Pirmdien, 6. februārī

11.30 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

14.00 Kuldīgas novada domes Kultūras un starptautiskās sadarbības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdien, 7. februārī

15.00 Kuldīgas novada domes Sporta un veselības veicināšanas komisijas sēde. Norises vietaKuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdien, 8. februārī

15.00 Kuldīgas novada skolu vadītāju vietnieku seminārs. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

17.30 ikgadējā iedzīvotāju sapulce Nīkrāces pagastā piedaloties Kuldīgas novada domes vadībai. Norises vieta – Nīkrāces atpūtas centrā, Nīkrāces pag., Kuldīgas nov.

Ceturtdien, 9. februārī

14.00 Kuldīgas novada domes Attīstības komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

15.00 Kuldīgas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdien, 10. februārī

10.00 Kuldīgas novada domes Senioru padomes sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

13.30 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska tiekas ar Kurmāles pagasta pārvaldes darbiniekiem. Norises vieta – Kurmāles pagasta pārvaldē, Kurmāles pag., Kuldīgas nov.

 

Iesniegumu pieņemšana kurināmā pabalstam

Iedzīvotāji, kuri apkurē izmanto malku, koksnes briketes un koksnes granulas, var pašvaldībā pieteikties valdības nodrošinātajam kurināmā pabalstam tikai ar maksājumu apliecinošu dokumentu:

  • Iedzīvotāji, kuriem ir datora prasmes un iespēja autentificēties, aicināti pieteikties, izmantojot interneta vietni www.epakalpojumi.lv.
  • Ja datorprasmes nav pietiekamas, bet ir iespēja autentificēties, iedzīvotāji aicināti nākt pie bibliotekāriem kā pilsētu, tā pagastu bibliotēkās. Bibliotekāri palīdzēs autentificēties un pieteikties pabalstam.
  • Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas autentificēties un nav pietiekamu datorprasmju prasmju, tiek gaidīti klientu apkalpošanas centros:

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 (tālr. 26583246);

domes klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 tālr. 633 22469, 29579618);

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Skrundā, Raiņa ielā 11;

sava pagasta pārvaldē pie lietvedes.

Nākot klātienē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, maksājumu apliecinošs dokuments par kurināmā iegādi un, ja īpašums, kurā jūs dzīvojat, nepieder jums vai jūs tur neesat, deklarēts – īres līgums.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

< SKATĪT AKTUALITĀTES