PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 13. OKTOBRA LĪDZ 19. OKTOBRIM

Pirmdien, 13. oktobrī

 • 08.30 Projekts Karjeras nedēļas ietvaros „...atkal skolotāja kurpēs” Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure 12.m1 un 12.m2 klasēm pasniedz vācu valodas stundu. Norises vieta – Kuldīgas Centra vidusskolā, Mucenieku ielā 6, Kuldīgā.
 • 10.30 „Kurzemes radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 11.00 Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs Gints Preiss piedalās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes reģionālās padomes sēdē, kurā piedalīsies arī VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone. Norises vieta – Virkas muiža, Virkas ielā 27, Kuldīgā.
 • 11.10 Projekts Karjeras nedēļas ietvaros „...atkal skolotāja kurpēs” Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa Kuldīgas Centra vidusskolas 11.m klasei pasniedz ģeogrāfijas mācību stundu. Norises vieta – Kuldīgas Centra vidusskolā, Mucenieku ielā 6, Kuldīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga piedalās karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā „Kādās kurpēs iekāpis, tādās jāstaigā”. Norises vieta – Kuldīgas kultūras centrā, Raiņa ielā 21, Kuldīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes vadība tiekas ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektori Ināru Pētersoni. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes 201. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdien, 14. oktobrī

 • 9.30 „Eiropas hitu radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 10.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēdē. Norises vieta – Latvijas Pašvaldību savienībā, Mazā Pils ielā 1, Rīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē. Norises vieta – M. Pils ielā 1, Rīgā.
 • 13.50 Projekts Karjeras nedēļas ietvaros „...atkal skolotāja kurpēs” Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga Kuldīgas Centra vidusskolas 10.m klasei pasniedz Literatūras mācību stundu. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Izglītības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdien, 15. oktobrī

 • 9.00 Kuldīgas novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa piedalās forumā „Kultūras centru loma ceļā uz Latvijas simtgadi”, kurā kultūras centru vadītāji un pašvaldību kultūras darba vadītāji vai organizatori no visas Latvijas kopā ar sabiedrībā pazīstamiem viedokļu līderiem iezīmēs virzību ceļā uz Latvijas simtgadi. Norises vieta – Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas iela 36, Rīga.
 • 9.00 – 11.00 Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbības projekta par 1905. gada parka bērnu rotaļu laukuma dizaina piedāvājumu izskatīšana un sākotnējo skiču demonstrēšana. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs Gints Preiss un Kuldīgas attīstības aģentūras projektu speciāliste Līga Raituma piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sanāksmē, lai pārrunātu ar informatīvo ziņojumu „Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam” un aktualizētajiem metodiskajiem ieteikumiem saistītos jautājumus. Norises vieta – Peldu iela 25, Rīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvā komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 11.00 Kuldīgas attīstības aģentūras direktors Kaspars Rasa piedalās Kurzemes plānošanas reģionu seminārā „Apdzīvojums Kurzemes telpiskajā struktūrā”. Norises vieta – Aizputes kultūras nams, Atmodas iela 16, Aizpute.
 • 16.00 Informatīvais pasākums par pieteikuma formas aizpildīšanu konkursam „Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija”. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 16. oktobrī

 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Attīstības komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdien, 17. oktobrī

 • 8.00 Kuldīgas novada kultūras darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsīm. Brauciena laikā plānota tikšanās ar Rundāles pils vadītāju, mākslinieku Imantu Lancmani, Cēsu koncertzāles apskate, tikšanās ar kultūras centra vadītāju Edžu Arumu.
 • 11.10 Projekts Karjeras nedēļas ietvaros „...atkal skolotāja kurpēs” Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Vija Astaševska 12.m2 klasei pasniedz matemātikas stundu. Norises vieta – Kuldīgas Centra vidusskolā, Mucenieku ielā 6, Kuldīgā.
 • 12.30 „Radio SWH” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • No 13.00 līdz 15.00 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 20. gadu jubilejas svinīgajā Senāta sēdē. Norises vieta – Imantas 7. līnijā 1, Rīgā.
 • 13.00 Profesionālās izglītības kompetences centra Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma attīstības un investīciju stratēģijas izstrādes vadības darba grupas sēde. Norises vieta – LR Izglītības un zinātnes ministrijā, lielajā zālē, Vaļņu ielā 2, Rīgā.
 • 14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas komanda Ilzes Kundziņas un Sandras Levānes vadībā demonstrēs 1905. gada parkā paredzēto bērnu rotaļu laukumu dizaina idejas. Norises vieta – Kuldīgas attīstības aģentūrā, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā.
 • 19.00 Koncerts „Aizturi elpu”, piedalās Normunds Rutulis, Slavenais Rīgas orķestris un trio „Limonāde”. Biļetes: www.bilesuparadize.lv, ieeja: EUR 7; 8; 9.

Izglītības iestādēs

 • Visu mēnesi Ēdoles pamatskolā pasākumi, kas veltīti „Putras mēnesim”- „Putras - veselīga uztura un dzīvesveida pamati”.
 • Rudens talka Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā (atkarībā no laika apstākļiem).
 • Visu mēnesi dažādas klašu aktivitātes Ekoskolu programmas tēmā – Transports Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē.
 • Visu mēnesi turpinās darbs pie Dabas takas veidošanas. Talkas skolas apkārtnes un Padures pagasta piemiņas vietu sakopšanā, Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē.

Pirmdien, 13. oktobrī

 • 10.30 - 11.30pie PII „Ābelīte” tiks veidots vides objekts „Karjeras kurpes pēda”, I.Stepe, 63322510.
 • „Karjeras kurpes” nospieduma veidošana Ēdoles pamatskolas kalnā.
 • Konkurss 7. – 9. klašu skolēniem „Profesiju pasaulē” Vilgāles pamatskolā Karjeras nedēļas ietvaros.
 • Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā „Profesiju brīnumlauks”.
 • Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums Kuldīgas pamatskolā – 1. – 4. klasēm „Profesiju parāde- karnevāls”, 5. – 9. klasēm „Pēda profesiju pasaulē” veidošana skolā.
 • Cīrulīša vecāku skoliņas nodarbības projekta „Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi” ietvaros.
 • V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija piedalās Panākumu Universitātes nodarbībās Rīgā (10. – 11. klases), D.Grīna, 27020671.
 • Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums – konkurss „Profesiju raibā pasaule” Vārmes pamatskolā.
 • Karjeras kurpes pēdas veidošana pie skolas, Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā.
 • UNESCO nedēļas ietvaros Kuldīgas Centra vidusskolas klašu ekskursijas Kuldīgas vecpilsētā.
 • Līdz 17. oktobrim klašu stundas „Ar ko sākas karjera” Kuldīgas 2. vidusskolas 1. – 12. klasei.
 • Līdz 17. oktobrim Karjeras nedēļas ietvaros – ekskursijas uz vecāku darbavietām, lomu spēles – tēma: profesijas,  PII „Cīrulītis”.
 • Līdz 17. oktobrim Labo darbu nedēļa Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā, A.Tovstuļaka.
 • Līdz 17. oktobrim Foto izstāde „Mana sapņu profesija” 7. – 9. klasei V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā, E.Kubinska, 27020659.
 • Līdz 17. oktobrim Karjeras nedēļa – izstāde, BJC, A. Ciekale, 29562590.

Otrdien, 14. oktobrī

 • 12.00 Karjeras kurpes pēdas veidošana pie BJC, piedalās Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas skolēni.
 • 12.00 Kuldīgas pamatskolas audzēkņi piedalās vides objekta „Pēda profesiju pasaulē” veidošanā.
 • 12.00 – 15.00 Radošās darbnīcas, BJC, A.Ciekale, 29562590.
 • Karjeras nedēļas ietvaros interešu un profesionālās ievirzes diena Ēdoles pamatskolā.
 • Tikšanās ar deputātu Arti Gustovski Vilgāles pamatskolā.
 • Nodarbība 1. – 4. klasei „Mīļās ķepiņas”, tikšanās ar vetārsti M.Līdaku Vilgāles pamatskolā.
 • PII „Ābelīte” audzēkņi piedalās nodarbībā „Ko cilvēki pa dienu dara” Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā.
 • Kuldīgas pamatskolā pasākums par karjeras pamatiem un pārrunas par tālākizglītības iespējām (S.Hemminga), 7. – 9. klasei.
 • Kuldīgas pamatskolas 1. – 3. klaāu. audzēkņi piedalās radošajās darbnīcās BJC, 4. klases apmeklē Kuldīgas novada Sporta skolu.
 • V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā viesojas ciemiņi ES Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas COMENIUS reģionālās partnerības projekta „Praktiskā matemātikas mācīšana lokālā kultūrvidē” ietvaros, I.Reboka, 26795017.
 • BJŽ 2014 pasākums „Lasītprieks!” Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā.

Trešdien, 15. oktobrī

 • 9.05 Vecāku diena – mācību stundu un pulciņu nodarbību apmeklēšana Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā, plkst.
 • 14.30 Karjeras nedēļas stacijas „Mana dāvana” – interešu stacijas vada vecāki un profesionāļi.
 • 10.00 1905. gada parkā PII „Ābelīte” audzēkņi veido vides objektu „Karjeras kurpes pēda”, I.Stepe, 63322510.
 • 10.00 - 12.00PII „Ābelīte” grupu audzēkņi piedalās nodarbībā „Ai, darbiņi, ai, darbiņi”, BJC.
 • 13.00 Karjeras nedēļas pasākums „Profesiju kaleidoskops” Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā, I.Reita
 • Radošās darbnīcas kopā ar absolventiem „Iepazīsti profesijas” Ēdoles pamatskolā.
 • 14.00 Informatīvs seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem, pulciņu skolotājiem, BJC, A.Ciekale, 29562590.
 • Audzināšanas stunda „Nākotne tavās rokās” Vilgāles pamatskolā.
 • Vilgāles pamatskolas pirmsskolēnu pārgājiens uz z/s „Pūķi”.
 • PII „Bitīte” – attīstības centra audzēkņi piedalās Karjeras nedēļas pasākumā „Karjeras kurpes”.
 • Audzināšanas stunda Kuldīgas pamatskolas 1. – 4. klasei „Profesiju pasaule”, 5. – 9. klasei darba iespējas meža nozarē – stundas vada Kuldīgas novada Domes deputāte Sigita Vaivade.
 • Laidu pamatskolā viesojas skolotāju delegācijas no Norvēģijas un Kuldīgas.
 • V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 11. un 12. klašu skolēnu tikšanās ar Agri Kimboru, Kuldīgas novada Sporta skolas direktoru, G.Krūkliņa, 27020675.
 • Klases stunda V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā „Iepazīsti profesijas”.
 • Profesiju pēcpusdiena Vārmes pamatskolā.
 • Tikšanās ar rakstnieci Ievu Melgalvi 5. – 6. klašu skolēniem sadarbībā ar Vārmes pagasta bibliotēku, Vārmes pamatskolā.

Ceturtdien, 16. oktobrī

 • 10.00 Supervīzijas novada izglītības iestāžu psihologiem Kuldīgas psihologu praksē, Baznīcas ielā 9 (D.Giela, 29570896).
 • 14.00 Tautas deju kolektīvu vadītāju Dziesmu un deju svētku repertuāra precizēšanas seminārs, BJC, Z.Serdante, 29245453.
 • Ēdoles pamatskolas skolēnu ekskursija novada uzņēmumos Karjeras nedēļas ietvaros.
 • PII „Ābelīte” sagatavošanas grupas apmeklē E.Gulbja laboratoriju Kuldīgas slimnīcā un Kuldīgas Centra vidusskolu.
 • Kuldīgas pamatskolas 8., 9. klašu audzēkņi apmeklē Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu.
 • Stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa” (tēma „Raibie raksti”) Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā.

Piektdien, 17. oktobrī

 • 9.00 Kuldīgas 2. vidusskolas Rendas filiāles audzēkņu mācību ekskursija uz Ventspils planetāriju, L.Kande.
 • 10.00 novada izglītības iestāžu logopēdu sanāksme PII „Bitīte” – attīstības centrā (I.Smutova, 26224573).
 • 11.00 V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas biedrības „Piektdienis” projekts „Viss tavās rokās” – seminārs Kuldīgas novada 10. klašu jauniešiem „Manas iespējas mērķtiecīgai karjeras veidošanai”, G.Upesdegle, 29520243.
 • 12.00 Kopmēģinājums 5. – 9. klašu kori (darbs ar skolēnu Dziesmu svētku repertuāru, virsdiriģents Eduards Grāvītis), BJC, D.Šteinberga, 28353686.
 • Vides mākslas objekta veidošana Ēdoles pamatskolas kalnā „Karjeras durvis”, Karjeras nedēļas noslēgums.
 • Radošo darbu izstāde „Mana sapņu profesija” Vilgāles pamatskolā.
 • Tikšanās ar 2013./2014. mācību gada absolventiem Vilgāles pamatskolā.
 • PII „Bitīte” – attīstības centra audzēkņi piedalās pasākumā bibliotēkā „Ko cilvēki pa dienu dara?”.
 • Karjeras nedēļas noslēguma pasākums Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā: tikšanās ar absolventiem, kuri skolu beiguši pirms 20 gadiem. Fotokonkursa „Mirklis profesijā” izstāde un apbalvošana. Prezentācijas „Es Kabilē pēc 20 gadiem”.
 • Karjeras nedēļas apkopojums – audzināšanas stunda Kuldīgas pamatskolā, 5. – 9. klasei „Pēda profesiju pasaulē” veidošana skolā.
 • Karjeras nedēļas noslēguma pasākums Laidu pamatskolā.
 • Karjeras nedēļas noslēgums – profesiju tērpu parāde un karnevāls Vārmes pamatskolā.
 • Akcija – konkurss „Mans sapņu auto” Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē.

Sestdien, 18. oktobrī

 • 10.00 novada „Jauno talantu skolas” nodarbības 5., 6. klašu skolēniem matemātikā un informātikā; 7., 8. klašu skolēniem nodarbība ģeogrāfijā Kuldīgas Centra vidusskolā; 7., 8. klašu skolēniem nodarbība praktiskajā matemātikā Bērnu un jauniešu centrā (L.Mačtama, 27841950; I.I.Gaile, 29135975).
 • Tālākizglītības kursi Kuldīgas Centra vidusskolas skolotājiem speciālajā pedagoģijā, A.Urtāne.

Kuldīgas Kultūras centrā

Piektdien, 17. oktobrī

 • 19.00 Koncerts „Aizturi elpu”, piedalās Normunds Rutulis, Slavenais Rīgas orķestris un trio „Limonāde”. Biļetes: www.bilesuparadize.lv, ieeja: EUR 7.-; 8.-; 9.

Kino afiša

Otrdien, 14. oktobrī

 • 19.00 Latvija, 2014. gada, režisora Andra Gauja drāma „Izlaiduma gads”. Līdz 16 gadu vecumam – neiesakām, ieeja: EUR 2.60.
 • 17.00 ASV, 2014. gada, režisora Gerija Šora drāma, asa sižeta fantāzija „”Drakula: Leģendas sākums”. Līdz 16 gadu vecumam – neiesakām, ieeja: EUR 2.60.

Trešdien, 15. oktobrī

 • 17.30 Latvija, 2014. gada, režisora Andra Gauja drāma „Izlaiduma gads”. Līdz 16 gadu vecumam – neiesakām, ieeja: EUR 2.60.
 • 19.30 ASV, 2014. gada, režisora Gerija Šora drāma, asa sižeta fantāzija „”Drakula: Leģendas sākums”. Līdz 16 gadu vecumam – neiesakām, ieeja:  EUR 2.60.

Ceturtdien, 16. oktobrī

 • 17.30 ASV, 2014. gada, režisora Gerija Šora drāma, asa sižeta fantāzija „”Drakula: Leģendas sākums”. Līdz 16 gadu vecumam – neiesakām, ieeja: EUR 2.60.
 • 19.30 Latvija, 2014. gada, režisora Andra Gauja drāma „Izlaiduma gads”. Līdz 16 gadu vecumam – neiesakām, ieeja: EUR 2.60.

Sestdien, 18. oktobrī

 • 16.00 Latvija, 2014. gada, režisores Signes Baumane animācijas filma „Akmeņi manās kabatās”. Līdz 12. gadu vecumam – neiesakām, ieeja: EUR 3.00.
 • 18.00 Lielbritānija, 2014. gada, režisora Maikla Vinterbotoma komēdija, drāma „Ceļojums uz Itāliju”. Līdz 16. gadu vecumam – neiesakām, ieeja: EUR 3.00.

Svētdien, 19. oktobrī

 • 17.00 Lielbritānija, 2014. gada, režisora Maikla Vinterbotoma komēdija, drāma „Ceļojums uz Itāliju”. Līdz 16. gadu vecumam – neiesakām, ieeja: EUR 3.00.
 • 18.00 Latvija, 2014. gada, režisores Signes Baumane animācijas filma „Akmeņi manās kabatās”. Līdz 12. gadu vecumam – neiesakām, ieeja: EUR 3.00.

Kuldīgas novada muzejā

Ekspozīciju centrā „Bangerta villa” apskatāma ekspozīcija „Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20.gs. sākumā”, daļa no J. Mētras kāršu kolekcijas izstādes „Kuldīgas Kods”, „Kuldīdznieki 19. – 20.gs mijā”, kā arī arhitektes Liesmas Markovas veidotā izstāde par muzeja ēkas atjaunošanu, restaurācijas procesu un unikālākajiem interjera elementiem. Darba laiks: no otrdienas līdz svētdienai 10.00 – 18.00.

Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā

Ceturtdien, 16. oktobrī

 • 10.00 Starptautisks seminārs „Libraries as powerful partners and local community centers” – „Bibliotēkas kā ietekmīgi partneri un vietējās kopienas sabiedrības centri”. Piedalās Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotekāri, kā arī Taurages „B. BALTRUŠAITYTĖ”  publiskās bibliotēkas bibliotekāri. Sadarbības līguma parakstīšana. Mākslas nama semināru zālē.

Kuldīgas Mākslas namā

Trešdien, 15. oktobrī

 • 13.00 Ceļojošās Dzejas brauciena izstādes atklāšana, kā arī tikšanās ar dzejnieku, tulkotāju un šī projekta vadītāju Guntaru Godiņu.

Ceturtdien, 16. oktobrī

 • 10.30 Taurages „B. BALTRUŠAITYTĖ” publiskās bibliotēkas leļļu teātra izrāde bērniem.

Kuldīgas novada Sporta skolā

Sestdien, 18. oktobrī

 • 12.00 Kuldīgas novada atklātās un RK Kuldīgas čempionāts riteņbraukšanā krosā. Norises vieta – Krauļu priedēs, Kuldīgā.
 • 18. un 19. oktobrī Latvijas telpu futbola čempionāts 1. līgā.. Norises vieta – KNSS hallē, Piltenes ielā 25, Kuldīgā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES