PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS No 29. augusta līdz 4. septembrim

kalendars
Publicitātes foto.

Līdz 8. septembrim pieteikšanās Kuldīgas novada pašvaldības projektu konkursam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Kuldīgas novadā”. Tā mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbības vides attīstību novada teritorijā, lai sekmētu jaunu darba vietu radīšanu un veicinātu jaunas vai esošas saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu. Konkursa mērķauditorija ir jaunie uzņēmēji. Pretendents var būt gan fiziska, gan juridiska persona. Katrs pretendents var iesniegt vienu projekta pieteikumu un pieprasīt finansējumu – grantu no 200 līdz 2000 EUR apmērā. Projekta pretendentam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 20% no projekta granta summas. Konkursa nolikums un aizpildāmās pieteikuma veidlapas ir publicētas pašvaldības mājaslapā kuldiga.lv.

Kuldīgas novada bāriņtiesa atsākusi darbu adresē Baznīcas iela 9, Kuldīgā

No. 31. augusta Kuldīgas novada pašvaldības Izglītība nodaļa atsāks darbu Baznīcas ielā 9, Kuldīgā.

Pirmdien, 29. augustā

13.00 Kuldīgas novada domes Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

13.00 seminārs “Latvijas skolas soma”. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

16.00 Kuldīgas novada domes Uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdien, 30. augustā

11.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē, Norises vieta – LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora telpās, Kalpaka ielā 4, Kuldīgā.

16.00 Kuldīgas novada teritorijā esošo padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizlieguma un objektu demontāžas izvērtēšanas komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdien, 31. augustā

9.00 Kuldīgas novada domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

10.00 Kuldīgas novada domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 1. septembrī

Kuldīgas novada domes vadība un Izglītības nodaļas speciālisti apmeklē svinīgos pasākumus Kuldīgas novada izglītības iestādēs.

13.00 Kuldīgas novada domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdien, 2. septembrī

15.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sveic Skrundas iedzīvotāju Mirdzu Upenieci 100 gadu jubilejā.

17.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora jauno telpu atklāšanas pasākumā. Norises vieta – Kalpaka ielā 4, Kuldīgā.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

< SKATĪT AKTUALITĀTES