PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 22. LĪDZ 28. AUGUSTAM

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

Līdz ar ārkārtējās situācijas noslēgšanos un dažādu ierobežojumu atcelšanu Kuldīgas novada pašvaldībā pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās klientus klātienē apkalpo bez jebkādiem ierobežojumiem.

Līdz 8. septembrim pieteikšanās Kuldīgas novada pašvaldības projektu konkursam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Kuldīgas novadā”. Tā mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbības vides attīstību novada teritorijā, lai sekmētu jaunu darba vietu radīšanu un veicinātu jaunas vai esošas saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu. Konkursa mērķauditorija ir jaunie uzņēmēji. Pretendents var būt gan fiziska, gan juridiska persona. Katrs pretendents var iesniegt vienu projekta pieteikumu un pieprasīt finansējumu – grantu no 200 līdz 2000 EUR apmērā. Projekta pretendentam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 20% no projekta granta summas. Konkursa nolikums un aizpildāmās pieteikuma veidlapas ir publicētas pašvaldības mājaslapā kuldiga.lv.

Kuldīgas novada pašvaldības Izglītība nodaļa pārcelta uz vecā rātsnama telpām Baznīcas ielā 5, Kuldīgā.

Kuldīgas novada bāriņtiesa pārcelta uz telpām Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā.

Pirmdien, 22. augustā

10.30 Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības iestāžu vadītāju seminārs. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

14.00 laulību reģistrācija. Norises vieta –Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdien, 23. augustā

10.00 Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības iestāžu vietnieku tikšanās. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 25. augustā

13.00 Kuldīgas novada domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

14.00 Kuldīgas novada domes sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdien, 26. augustā

10.00 Kuldīgas novada pašvaldības pedagogu konference. Norises vieta – KNSS Sporta skolas zālē, Kalna ielā 6, Kuldīgā.

No 11.00 līdz 18.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Sestdien, 27. augustā

No 12.00 līdz 18.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

< SKATĪT AKTUALITĀTES