PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS No 7. līdz 13. jūnijam

kalendars
Publicitātes foto.

Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Skrundas un Alsungas novada pašvaldību ir uzsākusi jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2046. gadam un Attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrādi. Šajos dokumentos tiks noteikti jaunveidojamā novada stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības prioritātes, plānotās darbības un veicamie uzdevumi, kā arī investīciju projekti turpmākajiem trim gadiem. Ikviens Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu iedzīvotājs, kā arī citi interesenti ir aicināti piedalīties dokumentu izstrādē, piedaloties tematisko darba grupu diskusijās, aizpildot aptaujas anketu un sniedzot priekšlikumus. Tematisko darba grupu diskusijas norisināsies Zoom tiešsaistes platformā.Pieteikšanās: https://ej.uz/tematiskas_darba_grupas

No 7. līdz 13. jūnijam  Kuldīgas vakcinācijas centrā (Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu ielā 13) tiks organizēts vakcinācijas process. Vietnē “manavakcina.lv” jebkurš Latvijas iedzīvotājs var izvēlēties sev tuvāko un ērtāko vakcinācijas pret Covid-19 vietu un pieraksta laiku. 

Trešdien, 9. jūnijā

  • 10.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja I. Bērziņa vada Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē. Norises vieta – videokonferences režīms.
  • 10.00 Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2046. gadam un Attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrādes tematiskā darba grupa IZGLĪTĪBA. SPORTS. Norises vieta – videokonferences režīms. Pieteikties iespējams šeit: https://ej.uz/tematiskas_darba_grupas
  • 13.00 Kuldīgas novada pašvaldības Deinstitucionalizācijas vadības darba grupas sanāksme. Norises vieta – videokonferences režīms.

Ceturtdien, 10. jūnijā

  • 14.00 Kuldīgas novada Domes Apvienoto Attīstības komitejas,  Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas un Finanšu komitejas sēde. Norises vieta – videokonferences režīms.

Piektdien, 11. jūnijā

  • 10.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja I. Bērziņa piedalās Ventspils Augstskolas Padomnieku konventa sēdē. Norises vieta – videokonferences režīms.
  • 10.00 Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2046. gadam un Attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrādes tematiskā darba grupa SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBA UN VESELĪBAS APRŪPE sanāksme. Norises vieta – videokonferences režīms. Pieteikties iespējams šeit: https://ej.uz/tematiskas_darba_grupas
  • 14.00 līdz  17.00 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielā un mazā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).

Sestdien, 12. jūnijā

  • 10.00 līdz  16.00 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielā un mazā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).

Plānoto notikumu kalendārs

< SKATĪT AKTUALITĀTES