PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS no 26. aprīļa līdz 4. maijam

kalendars
Foto: http://adictamente.blogspot.com

No 19.04.2021. līdz 16.05.2021. “Lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza teritorijas plānojumu" projekta un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7435) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) grozījumu ar priekšlikumiem uzturēšanas nosacījumiem” projekta publiskā apspriešana. Plašāka informācija www.kuldiga.lv

Pirmdien, 26. aprīlī

  • 17:00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja I. Bērziņa tiekas Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” novērtēšanas komisiju par studiju programmas licencēšanu un Kuldīgas materiāltehniskās bāzes izvērtējamu.

Otrdien, 27. aprīlī

  • 09.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja I. Bērziņa piedalās sarunā ar vakcinācijas projekta biroja vadību. Norises vieta – videokonferences režīms.
  • 11:00 Kuldīgas novada pašvaldības pieaugušo izglītības projektu konkursa komisijas sēde. Norises vieta – videokonferences režīms.
  • 16.15 Kuldīgas novada Domes Sporta komisija. Norises vieta – videokonferences režīms.

Trešdien, 28. aprīlī

  • 14:00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Būvvaldes un Kuldīgas novadā praktizējošo arhitektu sarunā par “Lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza teritorijas plānojumu" projekta un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7435) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) grozījumu ar priekšlikumiem uzturēšanas nosacījumiem”.

Ceturtdien, 29. aprīlī

  • 14.00 Kuldīgas novada Domes sēde. Norises vieta – videokonferences režīms.

Piektdien, 30. aprīlī

  • 12.00 Kuldīgas novada labāko novada skolēnu pieņemšana pie Domes priekšsēdētājas I. Bērziņas. Norises vieta – videokonferences režīms. 

Otrdien, 4. maijā

  • 19.00 Kuldīgas novada Goda balvas pasniegšanas ceremonija Kuldīgas novada Domes lielajā zālē. Tiešraides pasākums – Facebook un Youtube pašvaldības kontā.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

< SKATĪT AKTUALITĀTES