PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS No 19. līdz 25. aprīlim

kalendars
Publicitātes foto.

No 19.04.2021. līdz 16.05.2021. “Lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza teritorijas plānojumu" projekta un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7435) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) grozījumu ar priekšlikumiem uzturēšanas nosacījumiem” projekta publiskā apspriešana. Plašāka informācija www.kuldiga.lv

Kuldīgas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, ie­vērojot epidemioloģiskās prasības, sakopt pašvaldības koplietošanas teritorijas, piedaloties “Lielajā talkā”. Šī gada “Lielās talkas” sauklis ir “Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi kopā!” “Lielās talkas” koordinatore Kul­dīgas novadā ir pašvaldības vides spe­ciāliste Dace Jansone, ar kuru lūgums sazināties (tālrunis 27025423) un vienoties par sakopjamo koplietošanas teritoriju. No 19. aprīļa iedzīvotājiem būs iespējams saņemt bezmaksas maisus.

Otrdien, 20. aprīlī

  • 09.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja I. Bērziņa piedalās sarunā ar vakcinācijas projekta biroja vadību. Norises vieta – videokonferences režīms.
  • 10.00 Kuldīgas novada Domes atsavināšanas komisijas sēde. Norises vieta – videokonferences režīms.

Trešdien, 21. aprīlī

  • 15.00 Kuldīgas novada Domes jauno kuldīdznieku padomes sēde. Norises vieta – videokonferences režīms.
  • 16.00 līdz 17.00 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielā zāle (Baznīcas iela 1, Kuldīga).

Ceturtdien, 22. aprīlī

  • 15.00 Kuldīgas novada Domes finanšu komiteja. Norises vieta – videokonferences režīms.

Piektdien, 23. aprīlī

  • 11.00  Seminārs par sadarbības potenciāla attīstīšanu Kurzemes reģionā kontekstā ar dalību Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursā: “Kurzeme- viensētnieku galvaspilsēta?”. Semināru organizē “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” kandidātpilsēta Kuldīga un Kurzemes plānošanas reģions. Norises vieta – videokonferences režīms.
  • 14.00 līdz 15.30 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielā zāle (Baznīcas iela 1, Kuldīga).

plānoto notikumu kalendārs

< SKATĪT AKTUALITĀTES