PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS no 4. līdz 10. janvārim

Foto: http://adictamente.blogspot.com

Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem,  līdz 7. februārim Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus, vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu un piekļuvi pakalpojumiem pamatvajadzību nodrošināšanai.

Visos darba kolektīvos, tostarp kultūras jomā, darbavietās telpās, tajās atrodoties vairāk par 1 cilvēku, visiem jānēsā sejas maska (prasība neattiecas uz bērniem līdz 7 gadu vecumam un cilvēkiem, kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ maskas nevar lietot).

Saistībā ar remontdarbiem Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas telpās nodaļas speciālisti turpmāk pieņems apmeklētājus tai pašā ēkā, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, 2. stāva mazajā zālē.

Pirmdien, 4. janvārī

  • 16.00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra A. T. Pleša sasauktā Attīstības komiteja par Pašvaldību likumu. Norises vieta – Videokonferences režīms.

Otrdien, 5. janvārī

  • 9.00 Kuldīgas novada pašvaldības Pagastu pārvalžu vadītāju tikšanās. Norises vieta – Videokonferences režīms.

Piektdien, 8. janvārī

  • Simboliski tiks atklāts Jelgavas ielas pārbūves projekts “Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai”.
  • 10.00 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027 izstrādes Vadības grupas tiešsaistes sanāksme. Norises vieta – Videokonferences režīms.
  • 13.15 Konkursu "Daudzdzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošana 2021. gadā Kuldīgas novadā" un  „Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija” iesniegto pieteikumu izskatīšanas sēdes. Norises vieta – Videokonferences režīms.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

 

 

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES