PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 25. JŪNIJA LĪDZ 29. JŪNIJAM

Trešdiena, 25. jūnijs

 • 13.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sveic Āriju un Reini Vikmaņus 50 gadu kāzu jubilejā. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes 201. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīga.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sveic Martu un Laimoni Rubeņus 50 gadu kāzu jubilejā. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes 201. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīga.

Ceturtdiena, 26. jūnijs

 • 14.00 Kuldīgas novada Domes sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdiena, 27. jūnijs

 • 10.00 Vecpilsētas kultūras mantojuma saglabāšanas prezentācija Latvijas Piļu un muižu asociācijai. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 11.00 Kurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centra seminārs. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 12.30 „Radio SWH” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 17.00 4. Starptautiskā Burdona festivāla ieskaņas koncerts. Norises vieta – Pilsētas Dārzā, Pils ielā.

Sestdiena, 28. jūnijs

 • 10.00 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mēbeļu galdnieku grupas izlaidums. Norises vieta – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Liepājas ielā 31, Kuldīgā.
 • 12.00 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma automehāniķu grupas izlaidums. Norises vieta – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Liepājas ielā 31, Kuldīgā.
 • No 12.00 līdz 16.00 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ēdināšanas pakalpojumu speciālistu grupas izlaidums. Norises vieta – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Liepājas ielā 31, Kuldīgā.
 • 16.00 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma konditoru grupas izlaidums. Norises vieta – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Liepājas ielā 31, Kuldīgā.
 • 18.00 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tūrisma pakalpojumu komercdarbinieku grupas izlaidums. Norises vieta – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Liepājas ielā 31, Kuldīgā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES