PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 13. LĪDZ 19. JŪLIJAM

kalendars
Foto: http://adictamente.blogspot.com

Pirmdien, 13. jūlijā

 • 11.00 Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes iknedēļas plānošana. Norises vieta – Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes konferenču zāle, 3. stāvs. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).
 • 13.30 Pašvaldības nekustamā īpašuma, zemesgabalu Plostu iela 5A, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).
 • 14.30 Pašvaldības nekustamā īpašuma, dzīvokļa Jelgavas ielā 50-2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).
 • 16.00 Uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sēde kopā ar Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāju I. Bērziņu. Norise vieta - Videokonference izmantojot konferences rīku ZOOM. 

13. un 14. jūlijā darba vizītē Kuldīgā viesojas Brandenburgas Universitātes Mantojuma pārvaldības institūta vadītāja Dr. Brita Rūdolfa un projektu koordinatore Lea Brennere, lai kopā ar Kuldīgas novada pašvaldības speciālistiem turpinātu strādāt pie Kuldīgas nominācijas sagatavošanas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.

Otrdien, 14. jūlijā

 • 09.00 Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju tikšanās. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).
 • 9.00 Kuldīgas novada pašvaldības inovāciju un sabiedrības integrācijas projektu vadītājs Artis Gustovskis Latvijas Radio raidījumā "Kā labāk dzīvot" aicinās klausītājus apceļot Latviju un iepazīstināsim ar interesantiem objektiem un vietām, kuras jāapmeklē, t.sk. Kuldīga un Kurzeme. Norises vieta - Latvijas Radio 1 studija (Doma laukums 8, Rīga).
 • 11.00 Finanšu un ekonomikas nodaļas speciālistu seminārs. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).
 • 11:00 Kuldīgas novada pašvaldības sociālās jomas speciālisti piedalās Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021 – 2027 izstrādes ietvaros notiekošajā otrajā tematiskajā darba grupā “Labklājība un sociālie pakalpojumi”. Norises ieta - Kuldīgas mākslas nams. (1905. gada iela, Kuldīga).
 • 14.00 Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes konferenču zāle, 3. stāvs. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa tiekas ar Latvijas Samariešu apvienības vadītāju Andri Bērziņu. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes 201. kabinets. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).

Trešdien, 15. jūlijā

 • 10.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).
 • 10.00 Saruna par Kuldīgas Vecpilsētas lokālplānojumu. Norise vieta - Videokonference izmantojot konferences rīku ZOOM. 
 • 11.00 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).

Ceturtdien, 16. jūlijā

 • 11.00 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija. Norises vieta – Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa (Baznīcas iela 1, Kuldīga).
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Attīstības komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).

Piektdien, 17. jūlijā

 • 11.00 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā un lielā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

< SKATĪT AKTUALITĀTES