PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS no 6. līdz 12. jūlijam

kalendars
Foto: http://adictamente.blogspot.com

Pirmdien, 6. jūlijā

  • 15.00 Kapitālsabiedrību vadītāju tikšanās kopā ar Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāju I. Bērziņu. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes 201. kabinets (Baznīcas iela 1, Kuldīga).

Otrdien, 7. jūlijā

  • 09.00 Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju tikšanās. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).
  • 11.00 Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore I. Dambīte-Damberga piedalās reģionālo attīstības centru vienības (RACA) biedru sarunā par noteikumu projektu "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, izglītības programmu  akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtību”. Norise vieta - Videokonference izmantojot konferences rīku ZOOM.  

Trešdien, 8. jūlijā

  • 10.00 Saruna par Starptautiskā skatuves mākslas festivāla “Teātris ir visur Kuldīgā” norisi 2020. gadā. Norises vieta – Videokonference izmantojot konferences rīku ZOOM.  
  • 14.00 Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes konferenču zāle, 3. stāvs. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).

Ceturtdien, 9. jūlijā

  • 11.00 Darba grupas sanāksmē par Baltu vienības dienas norisi. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).

Piektdien, 10. jūlijā

  • 13.00 Sudraba karotīšu pasniegšanas pasākums Kuldīgas novada jaundzimušajiem. Norises vieta – Vecpilsētas koncertzāle (Kalna ielas 6 pagalms).
  • 13.00 līdz 17.00 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā un lielā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).

Sestdien, 11. jūlijā

  • 11.00 līdz 16.00 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā un lielā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).
  • 11.00 līdz 19.00 Amatnieku tirgus liepziedu laikā. Rīko SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Norises vieta – Liepājas iela, Kuldīga.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

< SKATĪT AKTUALITĀTES