PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS no 16. līdz 22. septembrim

kalendars
Foto: http://adictamente.blogspot.com

Pirmdien, 16. septembrī

 • 10.30 “Kurzemes radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 13.00 Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Gredzeni", Laidu pagastā, Kuldīgas novadā izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle. Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 13.30 Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Valtaiķu pārstrādes cehs", Laidu pagastā, Kuldīgas novadā izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle. Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 14.00 Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pūpoli"-26, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle. Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 14.30 Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma starpgabala "Āboli", Pelču pagastā, Kuldīgas novadā izsole.Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle. Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 15.00 Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Katlu māja", Pelču pagastā, Kuldīgas novadā izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle. Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Otrdien, 17. septembrī

 • 9.30 Kuldīgas novada Domes Atsavināšanas komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes 201. kabinets, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 10.00 Kuldīgas novada pagastu pārvalžu vadītāju tikšanās. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Trešdien, 18. septembrī

 • 10.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 11.00 Kulturālo kartupeļu talka. Norises vieta – pie Pārventas estrādes parka, Kuldīga.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Jauno kuldīdznieku padomes sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un pašvaldības policijas priekšnieks Kaspars Šabāns piedalās ZS 45. nodrošinājuma bataljona komandieru maiņas un apbalvojuma saņemšanas ceremonijā. Norises vieta – ZS 45. KNB, Ventspils iela 102, Kuldīga.

Ceturtdien, 19. septembrī

 • 10.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Kurzemes plānošanas reģiona “Koprades seminārā” par Kurzemes reģiona nākotnes attīstības vīziju,  virzieniem un prioritātēm, uzsākot jaunas Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas izstrādi. Norises vieta – Kuldīgas Mākslas nams, 1905. gada iela 6, Kuldīga.
 • 10.00 “Jauno uzņēmēju skola 2019”. Latvijas skolu skolotāji un skolēni varēs uzzināt par skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) veidošanas un attīstīšanas iespējām, iepazīties ar jau strādājošu SMU veiksmes stāstiem un uzklausīt biznesa ekspertu pieredzi. Rīko Junior Achievement Latvia sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros. Norises vieta – Kuldīgas Centra vidusskola, Mucenieku iela 6, Kuldīga.
 • 13.00 līdz 17.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises  vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Finanšu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 17.00 Tikšanās ar lokālplānojuma izstrādātājiem Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā. Kuldīgas attīstības aģentūra, Pilsētas laukums 3, 2. stāvs, Kuldīga.

Piektdien, 20. septembrī

 • No 11.00 Kuldīgas novada pašvaldības darbinieki dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Talsu novada pašvaldību.
 • 9.30 Olimpiskās dienas stafetes un vingrošana. Norises vieta – Kuldīgas pilsētas estrāde,  Pētera iela, Kuldīga.
 • 14.30 līdz 16.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zāles, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Sestdien, 21. septembrī

 • 10.00 Vārmes rudens gadatirgus. Norises vieta – Vārmes pagasta brīvdabas estrāde “Liepu birzs”.
 • 10.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga apmeklēs Jauniešu forumu par mobilo darbu Kuldīgas novadā. Norises vieta – Kuldīgas jauniešu māja, Jelgavas iela 26, Kuldīga.
 • 11.00 Kuldīgas novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa un Kuldīgas aktīvās atpūtas centra vadītāja pienākumu izpildītāja Jana Bergmane apmeklē Biržu rajonu (Lietuva), lai piedalītos starptautiskajā Baltijas vienotības dienas pasākumā.
 • 11.00 Kurzemes NVO centrs aicina uz Kuldīgas apkaimes darbnīcu – apkaimes iedzīvotāju iepazīšanās, apkaimes vajadzību un problēmu izzināšana. Norises vieta – “METRO CoWorking”, Liepājas iela 8, Kuldīga.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

Kuldīgas novada muzeja plānoto notikumu kalendārs

< SKATĪT AKTUALITĀTES