PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 12. LĪDZ 18. MAIJAM

Pirmdiena, 12. maijs

 • No 12. līdz 14. maijam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja un Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvju pieredzes apmaiņas un sadarbības braucienā uz Igauniju (Kuresāre, Tallina).
 • 10.30 „Kurzemes radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 13.00 Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciāliste Lilita Mačtama, Būvniecības nodaļas vadītāja Jana Jākobsone un Kuldīgas Restaurācijas centra vadītāja Ilze Zariņa piedalāsvalsts profesionālo izglītības iestāžu vēstures un latviešu valodas skolotāju metodiskajā seminārā. Norises vieta – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Liepājas ielā 31, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdiena, 13. maijs

 • No 13. līdz 16. maijam norisināsies Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma koka skulptūra plenērs „Tā ir mīlestība, kas liek Zemei griezties”. Norise vieta – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Liepājas ielā 31 un Mārtiņsalā, Stendes ielā 6A, Kuldīgā.
 • No 13. līdz 18. maijam Projekta „Praktiskā matemātikas mācīšana vietējā kultūrvidē” ietvaros Kuldīgas Centra vidusskolas matemātikas skolotājas Maruta Birzniece un Santa Lapiņa, Kuldīgas 2.vidusskolas skolotāja matemātikas Mārīte Suhanova, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas matemātikas skolotājas Inese Reboka un Laila Zudāne, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas matemātikas skolotāja Mirdza Medne, Laidu pamatskolas matemātikas skolotāja Sarmīte Berga, Ēdoles pamatskolas matemātikas skolotāja Inga Locāne un projekta tulks, Kuldīgas Centra vidusskolas angļu valodas skolotāja Līga Lapsa un projekta vadītāja, Izglītības nodaļas speciāliste Lilita Mačtama dosies pieredzes apmaiņas vizītē uz Norvēģiju, Frognas pašvaldību. Skolotāji apmeklēs matemātikas nodarbības Drebakas skolās, diskutēs ar skolotājiem par vietējās kultūrvides izmantošanas iespējām matemātikas pamatprasmju apguvē un nostiprināšanā.
 • 9.30 „Eiropas hitu radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure piedalās konferencē, kas veltīta Baltijas skolotāju semināra Kuldīgā 135. gadadienai. Norises vieta – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Liepājas ielā 31, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Izglītības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdiena, 14. maijs

 • 13.30 Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga sveic„ZZ Čempionāta 2014 ” Kurzemes pusfināla dalībniekus.Norises vieta – KNSS manēžā, Dzirnavu ielā 13, Kuldīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdiena, 15. maijs

 • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības Senioru padomes sēde. Norises vieta – pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā.
 • 11.00 Kuldīgas novada pašvaldības Vides speciāliste Dace Jansone piedalās Zilā Karoga un Zaļās Atslēgas pasniegšanas pasākumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Norises vieta – Peldu ielā 25, Rīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novadaDomes Attīstības komiteja. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdiena, 16. maijs

 • Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Attīstības pārvaldes vadītāja Gints Preiss un Kuldīgas restaurācijas centra vadītāja Ilze Zariņa piedalās Norvēģijaskonstitūcijas 200. jubilejas svētkossadraudzības pilsētā Drebakā, Frognas pašvaldībā, Norvēģijā. (Pēc Drebakas pašvaldības ielūguma komandējums 16.-18.05.).
 • 12.30 „Radio SWH” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 14.00 Kuldīgas novada pašvaldības Sporta un veselības veicināšanas komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 18.00 Latvijas Arhitektūras gada balvas 2014 apbalvošanas ceremonija. Pretendentu vidū Kuldīgas novada pašvaldības izdotā grāmata „Kuldīga: Arhitektūra un pilsētbūvniecība” un „Ielu telpu restaurācija Kuldīgas vecpilsētā”. Norises vieta – Torņa ielā, Vecrīgā, posmā starp Arhitektu namu un Kara muzeju, Rīgā.
 • 18.00 Ulda Marhilēviča autorkoncerts. Piedalās: skolēni un jaunieši no Kuldīgas 2.vidusskolas, Kuldīgas pamatskolas, Kuldīgas Centra vidusskolas, Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas, Vārmes pamatskolas, Turlavas pamatskolas, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Kuldīgas kultūras centra. Ieeja: bez maksas. Norises vieta – Kuldīgas kultūras centrā, Raiņa ielā 21, Kuldīgā.

Sestdiena, 17. maijs

 • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure sveic Kuldīgas novada „Jauno Talantu skolas” audzēkņus ar mācību gada noslēgumu. Norises vieta– Bērnu un jauniešu centrā, 1905. gada ielā 10, Kuldīgā.

Muzeju nakts pasākumi Kuldīgā:

 • 20.00 Atvērts Kuldīgas novada muzeja ekspozīciju centrs „Bangerta villa”. Muzeja pagalmā un Kuldīgas Pilsētas dārzā notiks radoša darbnīcas un „Nakts ekskursijas”. Apskatāms īsts „Dzintara istabas stūris”.
 • 20.30 Gaismas instalācija par tēmu „Dzintars”. Veido Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Andris Vītoliņš un viņa studente, kuldīdzniece Sabīne Vernere un Kuldīgas Mākslinieku rezidencei sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju. Norises vieta – Pils ielā 2, Kuldīgā.
 • 21.00 Tiks apbalvoti konkursa „Auto un moto Kuldīgā – nopietni un ne tikai” laureāti.
 • 22.00 Skulptūras un Skaņas instalācija, veido mākslinieki Ieva Vītola-Lindkviste, Ole Lindkvists un Mio Records (Maija Līcīte) sadarbībā ar E.Vīgnera mūzikas un Kuldīgas Mākslas skolas audzēkņiem. Norises vieta – 1905. gada parkā, Kuldīgā.
 • No 20.00 darbosies mākslinieces Ievas Vītolas-Lindkvistas „Dzintarkrāsas darbnīca”.
 • 22.30 Goldingen Knight Cinema „DIŽAIS SKAISTUMS” (La Grande Bellezza) (2013), režisorsPaolo Sorrentino.
 • Atvērta Līvijas Rezevskas izstāžu zāle Mucenieku ielā 19 un „Zvaigzne ABC” grāmatu veikali.

< SKATĪT AKTUALITĀTES