PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 28. APRĪĻA LĪDZ 4. MAIJAM

Pirmdiena, 28. aprīlis

 • 10.30 „Kurzemes Radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 13.00 Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju plānošana. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sveic Dzidru un Edvīnu Lāčus 50 gadu kāzu jubilejā. Norises vieta – Kuldīgas novada pašvaldības 201. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 18.00 Ikgadējā iedzīvotāju sapulce Padures pagastāpiedaloties Kuldīgas novada Domes vadībai. Norises vieta – Deksnes pasākumu zālē.

Otrdiena, 29. aprīlis

 • 9.30 „Eiropas hitu radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 10.00 K. Davidova čellistu konkursa atklāšanas pasākums. Norises vieta – Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā, Smilšu ielā 6.
 • 10.30 Kuldīgas aktīvās atpūtas centra speciālisti piedalās Kurzemes tūrisma asociācijas (KTA) ikgadējā Kurzemes tūrisma konferencē par radošu pieeju tūrismā un kā to izmantot nozares attīstībā. Talsu tautas namā (Lielā ielā 19/21, Talsos).
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdiena, 30. aprīlis

 • 12.00 SIA “Kuldīgas ūdens” tarifu iedzīvotāju informēšanas sanāksme. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • Noslēdzas pieteikumu iesniegšana Kuldīgas novada pašvaldības konkursā „Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija”.

Ceturtdiena, 1. maijs

 • 11.00 līdz plkst. 13.00 Laulības reģistrācijas. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 13.00 Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu deju kolektīvu koncerts – skate. Ieeja – bez maksas.Norises vieta – Kuldīgas kultūras centrā, Raiņa ielā 21, Kuldīgā.
 • Sākas Kurzemes tūrisma asociācijas akcija „Apceļo Kurzemi”. Dalībnieku anketas var saņemt Kuldīgas aktīvās atpūtas centrā vai lejuplādēt www.kurzeme.lv.

Piektdiena, 2. maijs

 • 12.30 „Radio SWH” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 19.00 K. Davidova piemiņas koncerts. K. Davidova čellistu konkursa laureātu apbalvošana. Baha prēmiju pasniegšana. Ieeja – par ziedojumiem. Norises vieta – Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, Kuldīgā.

Sestdiena, 3. maijs

 • 18.00 K. Davidova Starptautiskā čellistu konkursa noslēguma koncerts. Piedalās: konkursa laureāti, Liepājas simfoniskais orķestris un diriģents Mārtiņš Ozoliņš. Ieeja: EUR5; 3. Norises vieta – Kuldīgas kultūras centrā, Raiņa ielā 21, Kuldīgā.
 • 17.00 Jāņa Baukša piemiņas kausa izcīņa riteņbraukšanā, kritērija brauciens. Norises vieta – starts un finišs Sūru ielā, Kuldīgā.

Svētdiena, 4. maijs

 • 10.00 Jāņa Baukša piemiņas kausa izcīņa riteņbraukšanā, grupas brauciens. Norises vieta – starts un finišs Aizputes ielā, Kuldīgā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES