PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 7. LĪDZ 13. JANVĀRIM

kalendars
Foto: http://adictamente.blogspot.com

Pirmdien, 7. janvārī

 • 10.30 “Kurzemes radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 14.00 konkursa “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā” komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 15.00 konkursa “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija” komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdien, 8. janvārī

 • 9.00 Kuldīgas novada pagastu pārvalžu vadītāju plānošana. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 10.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēdē. Norises vieta – Mazā Pils ielā 1, Rīgā.
 • 12.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Reģionālo attīstības centru apvienības kopsapulcē. Norises vieta – RACA, Grēcinieku ielā 1, Rīgā.

Trešdien, 9. janvārī

 • 10.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 11.00 Kuldīgas Senioru skolas atklāšanas pasākums. Norises vieta – Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, Kuldīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un pašvaldības speciālisti piedalās biedrības “Usmas krasts” sanāksmē.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 10. janvārī

 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 18.00 tikšanās ar Rumbas pagasta iedzīvotājiem par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumiem. Norises vieta – Bukaiši, Rumbas pag., Kuldīgas nov.

Piektdien, 11. janvārī

 • No 14.30 līdz 16.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 19.00 Kuldīgas novada gada balva sportā 2018. Norises vieta – Kuldīgas kultūras centrā, Raiņa ielā 21, Kuldīgā.

Sestdien, 12. janvārī

 • 13.00 Nacionālo partizānu kaujas atceres pasākums. Norises vieta – “Āpuznieki”, Kabiles pag., Kuldīgas nov.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

Kuldīgas novada muzeja plānoto notikumu kalendārs

< SKATĪT AKTUALITĀTES