PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 14. LĪDZ 21. APRĪLIM

Pirmdiena, 14. aprīlis

 • 10.30 „Kurzemes Radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 13.00 Piemiņas dāvanu – sudraba karotīšu – pasniegšana Kuldīgas novada jaundzimušajiem. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 18.00 Ikgadējā iedzīvotāju sapulce Rumbas pagastāpiedaloties Kuldīgas novada Domes vadībai. Norises vieta – Mežvalde.

Otrdiena, 15. aprīlis

 • 9.30 „Eiropas hitu radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 10.00 Kuldīgas novada un Skrundas novada Civilās aizsardzības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju plānošana. Norises vieta – Vārme.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Ikgadējā iedzīvotāju sapulce Vārmēpiedaloties Kuldīgas novada Domes vadībai. Norises vieta – kafejnīcā „Kārlis”, Vārmē.
 • 14.30 Kuldīgas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes augtāko pakāpju novērtēšanas intervijas. Norises vieta – Kuldīgas novada pašvaldības izglītības nodaļas zālē, Baznīcas ielā – 9.
 • 17.00 Tikšanās ar LR Tieslietu ministri Baibu Broku un tieslietu ministres parlamentāro sekretāru Gaidi Bērziņu. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdiena, 16. aprīlis

 • 10.00 Kuldīgas novada skolēnu pētniecisko darbu konference. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 11.00 Tikšanās ar biedrības „Es redzu” pārstāvi Aiviju Bārdu. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.30 Kuldīgas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes augtāko pakāpju novērtēšanas intervijas. Norises vieta – Kuldīgas novada pašvaldības izglītības nodaļas zālē, Baznīcas ielā – 9.
 • 18.00 Ikgadējā iedzīvotāju sapulce Kurmāles pagastāpiedaloties Kuldīgas novada Domes vadībai. Norises vieta – Vilgāles pasākumu zālē.

Ceturtdiena, 17. aprīlis

 • 11.00 Kuldīgas novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domē, 201. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Finanšu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Svētdiena, 20. aprīlis

 • 12.00 Svinēsim Lieldienas Pilsētas dārzā. Labā omā zinātkārie un darboties gribošie tiek aicināti tikties, lai dziedot, dejojot, oliņas ripinot, žagariņu ligzdas vijot, zaķim garas ūsas pinot un kārtīgi izšūpojoties, godam nosvinētu Lieldienas! Ieeja: bezmaksas.
 • 11.00 Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu draudze aicina uz Lieldienu procesiju – reliģiska rakstura gājienu. Gājiens notiks no 11.00 līdz 11.30 no Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīcas – Raiņa iela – Liepājas iela – Baznīcas iela – Tirgus iela – Raiņa iela – Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīcas.

Pirmdiena, 21. aprīlis

 • 16.00 Koncerts „Debesis ir vaļā” kopā ar dziedātājiem Elizabeti Zagorsku, Ati Auzānu, Jāni Lemeži un Niku Matvejevu. Norises vieta – Kuldīgas Sv. Annas baznīcā, Dzirnavu ielā 12, Kuldīgā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES