PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 10. LĪDZ 16. FEBRUĀRIM

Pirmdiena, 10. februāris

 • 10.30 „Kurzemes Radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 10.30 Kurzemes tūrisma informācijas centru pārstāvju tikšanās. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 12.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Inga Bērziņa tiekas ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Eināru Cilinski. Norises vieta – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā,  Peldu ielā 25, Rīgā.

Otrdiena, 11. februāris

 • 9.30 „Eiropas hitu radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 10.00 Kuldīgas novada pagasta pārvalžu vadītāju plānošana. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 11.00 Kuldīgas novada Domes Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļas atklāšana. Norises vieta – Pilsētas laukums 2, 1. stāvā, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdiena, 12. februāris

 • Skolēnu karjeras izglītības akcija „Ēnu diena 2014” Kuldīgas novada pašvaldībā.
 • 11.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa apmeklēs VARAM individuālo sanāksmi par mārketinga materiālu saturu Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros. Norises vieta – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā,  Pils ielā 17, Rīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdiena, 13. februāris

 • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības Senioru padomes sēde. Norises vieta – pensionāru apvienības „Rumbiņa” telpās, Liepājas ielā 14, Kuldīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Attīstības komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdiena, 14. februāris

 • LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Einārs Cilinskis reģionālās darba vizītes ietvaros viesosies Kuldīgā.
 • Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji dosies pieredzes apmaiņā uz Talsu novada pašvaldību.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes vadība un SIA „Silja” priekšsēdētāja Silva Jeromanova-Maura tiekas ar Kuldīgas novada  jauniešiem, kuri saņēma stipendiju studijām 2013./2014. mācību gadam. (Iespējamas izmaiņas). Norises vieta – Kuldīgas novada Domē, 201. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 15.00 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Sestdiena, 15. februāris

 • 14.30 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 18.00 Ilona Bagele, LNO mūziķu kameransamblis un kamerkoris „Rāte” koncertā „Mīlestība un tango”. Ieeja: EUR 4,27.

< SKATĪT AKTUALITĀTES