Informācija iedzīvotājiem

2013. gada 16. septembrī veiktais dzeramā ūdens monitorings atklājis, ka Kurmāles pagasta Priedaines  ūdensapgādes sistēma neatbilst Ministru kabineta (MK) noteikumu prasībām.

Dzeramajā ūdenī ir paaugstināts kopējais dzelzs saturs un ar to saistītais duļķainības rādītājs. Ar dzeramā ūdens kvalitātes rādītājiem saskaņā ar MK 29.04.2003. noteikumu nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām var iepazīties SIA „Kuldīgas ūdens”, Ventspils ielā 15, Kuldīgā.

SIA „Kuldīgas ūdens” informē, ka Kurmāles pagasta Priedaines ūdensapgādes sistēmai 2014. gadam LR Veselības ministrijas Veselības inspekcija ir piemērojusi īpašās ūdens kvalitātes normas saistībā ar paaugstināto dzelzs saturu dzeramajā ūdenī.

Ūdeni pirms lietošanas uzturā ieteicams nostādināt!

Lai panāktu atbilstošu dzeramā ūdens kvalitāti, līdz ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta realizācijas beigām vēlams mājsaimniecībās uzstādīt lokālos ūdens filtrus.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav