Kuldīgas novada pašvaldība uzsākusi ēkas Kalpaka ielā 1, Kuldīgā glābšanas darbus

Publicitātes foto.

Kuldīgas novada Dome ir saņēmusi 1182 Kuldīgas novada iedzīvotāju parakstītu vēstuli, kurā grausta, nekustamā īpašuma Kalpaka ielā 1, Kuldīgā, īpašnieks Uģis Tabors aicināts nekavējoties rīkoties, lai novērstu apdraudējumu, ko rada viņam piederošais grausts vecpilsētas centrā. Ja ēku nav iespējams glābt, iedzīvotāji iesaka pašvaldībai ēku nojaukt un izdevumus piedzīt no īpašnieka. „Aicinām pašvaldību visstingrākā veidā vērsties pret bezatbildīgo namīpašnieku, ja nepieciešams, iesniegt Saeimā un valdībā ierosinājumu normatīvajos aktos paredzēt iespēju atņemt ilgstoši novārtā atstātus namīpašumus,” rakstīts vēstulē.

Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumu, Kuldīgas novada Domes vārdā priekšsēdētāja Inga Bērziņa vērsīsies atbildīgajā Saeimas komisijā, Ekonomikas ministrijā, Latvijas Pašvaldību savienībā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar iniciatīvu pārskatīt likumdošanu, lai šādos gadījumos, kad būve apdraud cilvēku drošību, pašvaldībai būtu tiesības īpašumu bez atlīdzības atsavināt, lai īpašumu sakārtotu un novērstu apdraudējumu sabiedrībai.

Pašvaldības būvinspektori 2014. gada 7. janvārī konstatējuši, ka īpašnieks nav pildījis nevienu no iepriekšējiem būvinspektora uzdotajiem norādījumiem. Papildus 2013. gada 28. decembra atzinumā tika konstatēta jauna nesošo konstrukciju sabrukšana – ir iebrucis 3. stāva pārsegums, radot papildus slodzi uz otrā stāva pārsegumu, un dienvidu fasādi tādejādi būtiski un neprognozējami apdraudot ēku Liepājas ielā 37. Pašvaldība arī ir veikusi ēkas Kalpaka ielā 1, Kuldīgā bīstamās zonas – dienvidu fasādes (Liepājas ielas pusē) iežogošanu.

Pamatojoties uz 2013. gada 28. novembra Kuldīgas novada Domes lēmumu, pašvaldība jau ir uzsākusi ēkas glābšanas darbus. Starp pašvaldību un SIA „AB Būvniecība” 2014. gada 6. janvārī noslēgtais līgums paredz mūra konstrukciju stiprināšanu ar metāla konstrukcijām par summu EUR 17 096,54 (t.sk. PVN). Visi izdevumi, kas saistīti ar ēkas glābšanu, likuma kārtībā tiks piedzīti no ēkas īpašnieka U.Tabora.

Pašvaldība vairākkārtēji U.Taboram piemērojusi administratīvo sodu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152. pantu par uzbūvēto konstrukciju konservācijas vai norobežošanas neveikšanu, ja rezultātā tiek samazināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība, turklāt ēkai ir arī Nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Īpašnieks Kalpaka ielas 1 ēku ir ieķīlājis bankā.

Kalpaka ielas 1 ēka celta 19. gadsimta otrajā pusē, un tā sākotnēji kalpojusi kā administratīvā ēka. Mūsdienās šis arhitektūras ansamblis atrodas vēsturiskajā apbūves zonā, kurā celtniecību, restaurāciju vai rekonstrukciju drīkst veikt tikai saskaņā ar Kuldīgas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Šie noteikumi paredz aizliegumu nojaukt vēsturisku celti, bet tās bojāejas gadījumā – atjaunošanu tās vēsturiskajā izskatā, balstoties uz vēsturisko izpēti. Kalpaka ielas komplekss atrodas Baltijas skolotāju semināra teritorijā, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Gringo

    Laicīgi jau, protams, šito nevarēja sākt, tikai tagad, kad griesti sākuši gāzties.

    15.01.2014 11:11:27
  • Garāmgājējs

    Kāpēc visi darbi ir apstājušies????????

    15.01.2014 9:09:25