Konkurss pagalmu sakopšanai

Kuldīgas novada pašvaldība no 10. februāra līdz 10. martam izsludina konkursu „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un pagalmu labiekārtošana Kuldīgas pilsētā”.

Konkursa ietvaros tiks veicināta teritorijas labiekārtošana, iedzīvotāju iesaistīšanās un līdzdarbība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, vides uzturēšanā, piesaistot Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50% no kopējās izmaksu tāmes.

Konkursam var pieteikties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieks, apsaimniekotājs vai privātmājas īpašnieks.

Pieteikums jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) no 10. februāra līdz 10. martam.

Konkursa nolikums

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • iedzīvotājs

    Konkurss izsludināts Kuldīgas pilsētā vai Kuldīgas novadā?

    14.01.2014 12:12:23