Kuldīgas novada vēstis

Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja Jana Jākobsone un Kuldīgas attīstības aģentūras projektu vadītājs Lauris Hercenbergs stāsta par diviem ar tūrismu saistītiem projektiem, kā arī par Kuldīgas novada pašvaldības pieteikuma gatavošanu Kuldīgas vecpilsētas iekļaušanai UNESCO sarakstā.