Vecāku konference Kuldīgas tehnikumā

Lai informētu vecākus par izglītības iestādes aktualitātēm, reizi gadā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā tiek rīkota vecāku konference. Tradicionāli konferencē tiek pieaicināts arī kāds speciālists, kurš ar vecākiem pārrunā jautājumus par jauniešiem aktuālām problēmām un to iespējamo risināšanu. Šoreiz bija tikšanās ar mācītāju Aleksi Daumi.