Kuldīgas attīstības aģentūra

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Kuldīgas attīstības aģentūra” (KAA) ir Kuldīgas novada Domes izveidota un pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde.

Tās kompetencē ir Kuldīgas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde un to ieviešanas koordinācija, pašvaldības projektu pieteikumu sagatavošana finansējuma piesaistei, kā arī atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai.

Aģentūra darbojas kopš 2000. gada (līdz 2009. gadam kā Kuldīgas rajona padomes iestāde) un ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi teritorijas attīstības plānošanas un projektu izstrādes jomā. Kopš 2013. gada aktivizēta darbība uzņēmējdarbības attīstībai – investīciju piesaistei, kooperācijas veicināšanai un informatīvajam atbalstam.

Kuldīgas attīstības aģentūra sniedz arī maksas pakalpojumus ikvienam - projektu konsultācijas, kartogrāfiskā materiāla sagatavošanu un izdrukas.