Budžets

Kuldīgas novada pašvaldības 2017. gada budžets

26. janvāra Domes sēdē deputāti apstiprināja šī gada novada budžetu, par prioritātēm nosakot iedzīvotāju labklājību, izglītības, sporta un kultūras infrastruktūru, uzņēmējdarbības attīstību, Kuldīgas vecpilsētu un izcilos pasākumus.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sēdē sacīja: “Šogad Kuldīgas novadam ir sabalansēts bezdeficīta budžeta, ar kuru mēs varam pildīt pašvaldībai uzliktās funkcijas un segt visas nepieciešamās uzturēšanas izmaksas. Novada attīstība tiks balstīta uz ES struktūrfondiem un pašvaldības aizņēmumiem.”

Kā katru gadu, arī šogad vajadzības pārsniegušas iespējas. Pašvaldības iestādes, iesniedzot budžeta projektus, bija pieprasījušas par 5,4 miljoniem EUR vairāk, nekā iespējams piešķirt. Kopumā budžets ir par 1,27 miljoniem EUR ir lielāks nekā pērn, no tiem EUR gandrīz 635 tūkstošus EUR novirzīs minimālo un algu pieaugumam (t. sk. skolotājiem), savukārt vēl liela daļa tiks tērēta kredītu pamatsummas atmaksai. Svarīgākā prioritāte – iedzīvotāju labklājība.

Šajā gadā brīvpusdienas saņems ne tikai skolēni no 1. līdz 12. klasei, jeb 2527 bērni, bet no 1. septembra arī piecgadīgie un sešgadīgie bērniņi. Kopā tie būs 3082 novada bērni. Līdz šim pašvaldība brīvpusdienas nodrošināja no 5. līdz 12. klasei, bet valsts – no 1. līdz 4. klasei. Tas ik gadu ir liels atspaids skolēnu vecākiem, taču nākamajā mācību gadā no šīs maksas atvieglos arī mazāko bērnu vecākus. Arī sabiedrisko transportu skolēni un tehnikuma audzēkņi varēs izmantot bezmaksas, savukārt seniori no 73 gadu vecuma – 60 EUR visa gada garumā bez mēneša limita, kurus pašvaldība uzskaita uz e-taloniem. Turpinot ierasto tradīciju, pašvaldība dāvinās naudas pabalstu cienījama vecuma personām – 75, 80, 85, 90 un katrā nākamajā jubilejā no 91 līdz 99 gadu vecumam – 30 EUR, savukārt 150 EUR izmaksās personām 100 gadu un katrā nākamajā jubilejā.

Kuldīgas novada pašvaldība novērtē skolēnu centību un interesi aktīvi iesaistīties jauniešu darba praksēs vasaras brīvlaikā pie novada uzņēmējiem, kā arī vēlmi pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku vasaras nometnēs, tāpēc daļa budžeta izdevumu paredzēti arī tam.

Iedzīvotājiem tradicionāli būs iespēja iesaistīties iniciatīvu projektu konkursā “Darīsim paši”, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursā, veselības dienās ģimenēm, senioriem un pedagogiem. Līdzfinansējums paredzēts arī “LEADER” projektiem, tautastērpiem Vārmes pamatskolā, trenažieru/rotaļu laukumam Īvandes pagastā, mākslīgā seguma futbola laukumam un jauniešu mājas aprīkojumam Kuldīgā u.c. Paaugstinās energoefektivitāti Sociālajam dienestam Dzirnavu ielā 9, kas nozīmē, ka tiks siltināta fasāde, nomainīts jumts, logi un durvis u.c. darbi. Turlavā, Vārmē un Mežvaldē ģimenes ārstu prakšu vietas pielāgos cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Savukārt Pārventā un Putnudārzā uzsāks asfaltēt grants seguma ielas.

Lai piesaistītu jaunos speciālistus no citām Latvijas pilsētām, budžetā paredzēti līdzekļi jauno speciālistu dzīvokļu programmai. Tas nozīmē, ka pašvaldība turpinās remontēt tās īpašumā esošos dzīvokļus, kuri ir tehniski sliktā stāvoklī vai kuros pašlaik nav iespējams dzīvot. Šos dzīvokļus pakāpeniski piešķirts jaunajiem speciālistiem.

Lielākās budžeta investīcijas izglītībai

Arī šogad lielāko daļa budžeta izdevumu plānots novirzīt izglītībai – vairāk nekā 14 miljonu EUR, jeb 55% no kopējā budžeta izdevumu apjoma. Lielākos kapitālos izdevumus veido sporta skolas rekonstrukcijas un baseina būvniecības darbi, kurus šogad plānots pabeigt. Tāpat lielu izdevumu daļu sastāda E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas pārbūve; plānots, ka maijā ar skolas izlaidumu komplekss tiks atklāts un septembrī audzēkņi sāks mācības. Kuldīgas 2. vidusskolā šogad turpināsies telpu renovācija, lai skolēni varētu mācīties mūsdienīgās telpās; savukārt Kuldīgas Centra vidusskolā un Kuldīgas kultūras centrā turpināsies darbi pie rekonstrukcijas projektēšanas. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolai atjaunos veco fasādi, V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas basketbola laukumam būs jauns asfalta segums un apgaismojums; remontdarbi plānoti arī Vārmes pamatskolas katlumājā. Turpinot kultūrvēsturisko objektu sakārtošanu pagastos, šogad plānots Pelču pils jumta un Laidu pils kāpņu remonts. Būvēs arī Vilgāles ezera laipu, kuras tehniskais stāvoklis līdz šim nav ļāvis rīkot peldēšanas sacensības. Papildus “LEADER” projektam, pašvaldība atbalstīs projektu “Nacionālā pretošanās kustības muzeja paplašināšana” Rendas pagastā. Gudenieku, Snēpeles un Rendas pagastā labiekārtos kapsētas.

Veicinās uzņēmējdarbību, attīstot infrastruktūru

Attīstot uzņēmējdarbību, sāksies industriālā Ziemeļu parka teritorijas būvniecība. Ziemeļu parkā, jeb Ventspils, Dārzniecības, Meistaru ielas teritorijā atrodas vairāki veiksmīgi uzņēmumi. Lielākie no tiem ir kokapstrādes uzņēmums SIA “Stiga RM”, kas plāno radīt jaunas darbavietas, SIA “Silja”, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” un VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Teritorijā ir brīva platība arī jaunu uzņēmumu veidošanai.

Tāpat šogad uzsāks Jelgavas, Graudu, L. Paegles ielu rekonstrukciju. Šo ielu sakārtošana ir nozīmīga ne tikai iedzīvotājiem, kuri ikdienā pa tām mēro ceļu uz darbu, skolu un mājām, bet arī vairākiem uzņēmumiem, kas atrodas šajā teritorijā. Ēdoles un Zaļai ielai veiks rekonstrukcijas projektēšanu.

Rumbas pagastā demontēs un būves Riežupes tiltu. Vēl pagastos uzsāks pašvaldības grants seguma ceļu rekonstrukciju, šim mērķim piesaistīts Eiropas finansējumam. Paredzēts rīkot “Uzņēmēju un amatnieku gada balva” konkursu, atbalstīt mājražotāju kooperatīvu “Kuldīgas labumi”, kurā iesaistījušies un saražoto produkciju tirgo 30 mazie mājražotāji un lauksaimnieki.

Atjaunos valsts nozīmes vēsturiskas vietas

“Mums ir gandarījums, ka izdevies atrast finansējumu bijušās slimnīcas teritorijas sakārtošanai, kurā taps mūsdienīgs izglītības un mākslas centrs,” gandarīta ir I. Bērziņa.

Arī šī gada budžetā viena no prioritātēm ir Kuldīgas vecpilsēta. Šajā gadā plānoti nozīmīgi darbi – restaurācijas centra vajadzībām turpināsies rekonstrukcijas un restaurācijas darbi ēkai Baznīcas ielā 30, Jelgavas ielā 1 izbūvēs stāvlaukumu. Ja pašvaldības pieteikums uzvarēs konkursā par ES finansējumu, Ventas kreisajā krastā tiks izveidots skatu tornis, trošu ceļš un pastaigu taka. Atjaunos valsts nozīmes vēsturisko vietu – Adatu fabriku, kas ir vesels kvartāls Kalpaka ielā. Pašvaldība piesaistījusi Eiropas naudu radošā klastera izbūvei Kalpaka ielā 4, ko projektē arhitekte Zaiga Gaile. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (KTTT) Tehnoloģiju parks atradīsies Kalpaka ielā 1 (KTTT īstenotais ES projekts, kam drīzumā tiks izsludināts metu konkurss). Vēl pašvaldība iecerējusi atjaunojot torni, izveidojot ekspozīciju Liepājas ielā 37, kā arī izsludināts tiks Brīvības cīnītāju pieminekļa metu konkurss teritorijai Liepājas ielā 39.

Vecpilsētas ēku glābšanas programmā iesniegtajiem projektiem turpinās segt 50% no izmaksām. Pilnveidos Mārtiņsalas peldvietu, lai tā arī šogad iegūtu Zilo karogu kā apliecinājumu par tīru un sakārotu pludmali. Šogad pabeigs un izdos zinātnisko pētījumu par Kuldīgu “Kuldīga. Laiki, cilvēki un ainava”, kā arī izstrādās UNESCO teritorijas pārvaldības plānu.

Iemīļoti un jauni pasākumi

Pašvaldība turpinās atbalstīt novadā iemīļotos pasākumus, kā arī jaunus un vēl nebijušus. Tradicionāli notiks pilsētas festivāls “Dzīres Kuldīgā”, Mašīntalka Padurē, SEB kalnu divriteņu maratons, teātra festivāls “Teātris ir visur”, Leģendu nakts Pelču pilī, Velodiena, burdonu festivāls Gudeniekos u.c. Pirmo reizi iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja izbaudīt pilsētas krodziņu un restorānu īpašos piedāvājumus “Krodziņu nedēļā Kuldīgā”, norisināsies Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”, ko Valsts izglītības un satura centrs sadarbībā ar pašvaldību ik reizi rīko citā pilsētā. Tāpat ik gadu gaidīti ir Mākslinieku rezidences plenēri, meistardabnīcas, vasaras skolas, izstādes un citi pasākumi.

Plānotie Kuldīgas novada ieņēmumi 2017. gadā ir 23,5 miljoni EUR, savukārt izdevumi – nedaudz vairāk par 25,3 miljoniem EUR. Salīdzinot ar 2016. gadu, plānotie ieņēmumi ir par teju 1,27 miljoniem EUR vairāk, taču izdevumi, salīdzinot ar pērno gadu, samazinājušies gandrīz par 547 tūkstošiem EUR. Deputāti 2017. gada budžetu novērtējuši kā sabalansētu.

Plānotie pamatbudžeta izdevumi

Kuldīgas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 25 313 227 EUR, ko sastāda:

 • Izglītībai – 14 047 430 EUR (55%).
 • Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 4 592 289 EUR (18%).
 • Sociālajai aizsardzībai – 1 931 641 EUR (8%).
 • Kultūrai un sportam – 2 835 868 EUR (11%).
 • Administrācijai – 1 176 741 EUR (4,6%), procentu nomaksai – 80 200 EUR (0,3%) un neparedzētiem līdzekļiem – 200 000 EUR (0,8%).
 • Veselībai – 17 640 EUR (0,1%).
 • Ekonomiskajai darbībai – 138 703 EUR (0,5%).
 • Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 242 680 EUR (0,9%).

Plānotie budžeta ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžetu ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un pašvaldību budžetu transferti.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

9 951 948 EUR (42%)

Nekustamā īpašuma nodoklis

1 812 360 EUR (7,71%)

Azartspēļu nodoklis

60 000 EUR (0,26%)

Valsts (pašvaldības) nodevas

35 651 EUR (0,16%)

Naudas sodi

25 000 EUR 0,11%

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

119 580 EUR

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas

150 000 EUR

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

902 035 EUR

Valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācijas
un dotācijas kopējie – t.sk.:

10 308 486EUR

Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim

4 909 824 EUR

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

5 188 380 EUR

Transferti no citām pašvaldībām

133 100 EUR

Valsts budžeta iestāžu transferti

5 697 EUR

Valsts budžeta transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansējums projektiem

204 585 EUR

 KOPĀ

23 504 160 EUR

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot LR likumu “Par valsts budžetu 2017. gadam”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par pašvaldību budžetiem” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Saistošie noteikumi Nr. 2017/2 PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017. GADA BUDŽETA PLĀNU

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi:

Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžets

Kuldīgas novada pašvaldības speciālais budžets

 

Kuldīgas novada pašvaldības 2016. gada budžets

2015. gada 29. decembra Domes sēdē deputāti apstiprināja 2016. gada budžetu, par nozīmīgākajām prioritātēm novada attīstībai izvirzot iedzīvotāju labklājību, izglītības, sporta un kultūras infrastruktūru, uzņēmējdarbības attīstības infrastruktūru, vecpilsētu un dažādus pasākumus.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa uzsvēra: „Jaunajā gadā būs labi dzīvot Kuldīgas novadā. Cilvēki varēs justies droši un īstenot savus sapņus. Mūs sagaida darbīgs, radošs un jēgpilns gads. No 1. septembra Kuldīgas novada skolās būs brīvpusdienas visiem skolēniem, un bērnudārzu audzinātājām lielāks atalgojums. Notiks darba prakses pie novada uzņēmējiem un vasaras nometnes bērniem un jauniešiem, turpināsies konkursi. Tiks atklāts mūsdienīgs pansionāts pie Kuldīgas slimnīcas. Rekonstrukcijas darbi sāksies Jelgavas ielā. Aizraujoši tradicionāli un jauni pasākumi notiks visa gada garumā.”Kā katru gadu, arī šogad vajadzības pārsniegušas iespējas. Pašvaldības iestādes, iesniedzot budžeta projektus, bija pieprasījušas par EUR 2,2 miljoniem vairāk, nekā iespējams piešķirt. Kopumā budžets par 800 tūkstošiem eiro ir lielāks nekā pagājušā gadā, no kuriem 300 tūkstoši eiro tiks novirzīti minimālo algu pieaugumam, savukārt vēl liela daļa tiks tērēta kredītu pamatsummas atmaksai.

Novada iedzīvotāju labklājība – svarīgākā prioritāte

Par pirmo nākamā gada budžeta prioritāti tradicionāli izvirzīta novada iedzīvotāju labklājība. No nākamā gada septembra brīvpusdienas tiks nodrošinātas skolēniem no 1. līdz 12. klasei, jeb 2527 skolēniem. Pērn brīvpusdienas bija līdz 10. klasei (2217 bērniem). Līdz šim valsts brīvpusdienas nodrošinājusi audzēkņiem no 1. līdz 4. klasei, savukārt pašvaldība – no 4. līdz 10. klasei. Šāda programma uzsākta pirms vairākiem gadiem un izpelnījusies vecāku atzinību. No nākamā gada septembra plānots arī neliels algu pielikums bērnudārzu skolotājiem.

Izbūvēs un atvērs modernu sociālo aprūpes centru pie Kuldīgas slimnīcas, kas nodrošinās senioriem kvalitatīvus un modernus dzīves apstākļus. I.Bērziņa pauda cerību, ka pansija tiks pabeigta līdz 2016. gada vidum.

Turpinot 2015. gadā uzsākto praksi ar e-talonu sistēmu, arī 2016. gadā bezmaksas sabiedriskais transports paredzēts skolēniem un tehnikuma audzēkņiem, savukārt seniori no 75 gadu vecuma turpinās saņemt atvieglojumus (EUR 5 mēnesī). Arī apaļajās jubilejās (no 75 gadu vecuma) novada vecļaudis tiks sveikti, piešķirot EUR 30 pabalstu.

Izdevumi paredzēti arī skolēnu vasaras nometņu un darba prakšu organizēšanai, kas ik gadu skolēnu un uzņēmēju vidū gūst aizvien lielāku popularitāti un atsaucību, piedāvājot arvien plašākas izvēles iespējas.

Labklājībai arī nākamgad iedzīvotāji tiks aicināti iesaistīties iniciatīvu projektu konkursā „Darīsim paši”, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursā, kā arī veselības dienās ģimenēm, senioriem un pedagogiem. 

Budžeta pieaugumu izlietos arī, lai nodrošinātu minimālās darba algas palielinājumu, kas sākot ar 2016. gadu palielināsies no EUR 360 līdz EUR 370. Palielinot minimālo algu, pieaugs arī tās algas, kas ir tuvu minimālajai; tādas ir lielākajai daļai pašvaldībā strādājošo. Līdz ar to palielināsies arī sociālie pabalsti, kas ir piesaistīti minimālajai algai.

Izglītībai – lielākie budžeta izdevumi

Lielāko daļu budžeta izdevumi – EUR 13 706 772, jeb 42% tiks novirzīti izglītībai. Par būtiskāko no projektiem uzskatāma Kuldīgas sporta skolas peldbaseina rekonstrukcija un būvniecība. Tajā plānots investēt EUR 2,2 miljonus. Darbus pabeigs līdz 2017. gada februārim. Tāpat vērts uzsvērt mūzikas skolas rekonstrukciju un piebūves celtniecību. Aktīvi tiek strādāts arī pie Kuldīgas radošā mākslas un dizaina klastera izveides bijušajā slimnīcas ēkā, Kalpaka ielā 4. Šo procesu plānots turpināt arī nākamajā gadā. Projektēts rekonstruēšanai tiks arī Kuldīgas kultūras centrs un Kuldīgas bērnu un jauniešu centrs. Savukārt Tehniskās jaunrades centra telpas Pilsētas laukumā 3 aprīkos ar nepieciešamo aprīkojumu, kas palīdzēs attīstīt tehniskās zināšanas jauniešiem. Paredzēts, ka viņi varēs apmeklēt radio un TV pulciņus, kinoamatieru, lidmodelistu un automodelisma nodarbības. Vienā telpā paredzēta automodelisma trase, kas iecerēta arī plaša mēroga sacensībām. Telpās būs arī akvalangistu inventārs.

Budžetā finansējums rasts arī Vārmes pamatskolas fasādes sakārtošanai, Vilgāles pamatskolas atvalsta sienas sakārtošanai, Pelču pils jumta un kāpņu telpas rekonstrukcijai, kā arī PII „Ābelīte” Pelču filiāles grupu remontam.

Uzņēmējdarbības attīstības infrastruktūra

Atbalstot novada uzņēmējdarbību, plānots attīstīt un būvēt ielas Dārzniecības ielas rūpniecības teritorijā, kas saukta arī par ziemeļu industriālā parka teritoriju. Plānots uzsākt arī apjomīgu projektu – Jelgavas, Graudu un L.Paegles ielu rekonstrukciju, kas pieved pie vairākiem uzņēmumiem. Remontdarbi tiks veikti, ja kļūs pieejami Eiropas struktūrfondi. Budžeta plānā iekļauta arī ceļa seguma sakārtošana Ventspils ielā. Turklāt atbalsts tiks sniegts Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ES struktūrfondu finansējuma piesaistē un apguvē.

Kuldīgas Mārtiņsalā izbūvēs un labiekārtos apgaismojumu, Pils ielā 4 sakārtos Rumbas kiosku, savukārt pagastos rekonstruēs pašvaldības grants seguma ceļus atbilstoši ES fondu finansējumam.

Kuldīgas vecpilsēta

Šī gada budžetā par vienu no prioritātēm atkal noteikta Kuldīgas vecpilsēta – tiks pabeigta vecā rātsnama, Baznīcas ielā 5 restaurācija un notiks svinīga atklāšana, Restaurācijas centra vajadzībām rekonstruēs un restaurēs namu Baznīcas ielā 30, notiks Ēvalda Valtera skulptūras atklāšana, Strautu ielas 1 rekonstrukcija. Atbalstot iniciatīvas, vecpilsētas ēku glābšanas programmā tiek iesaistīti arī iedzīvotāji, finansējot 50% no izmaksām. Tiks pabeigts un izdots otrs lielais zinātniskais pētījums par Kuldīgu „Kuldīga. Laiki, cilvēku un ainava”. Plānots izstrādāt UNESCO teritorijas pārvaldības plānu.

Izcili pasākumi

Kuldīgas kultūras, sporta un tūrisma pasākumi ir zināmi ne tikai tās iedzīvotājiem, bet daudziem citiem Latvijā un ārvalstīs dzīvojošajiem. Šogad notiks divdesmit pirmās „Dzīres Kuldīgā”, ceturtais rokmūzikas festivāls pieaugušajiem „Live Fest”, kas tradicionāli aicinās pasaules mēroga zvaigznes, K.Davidova 9. Starptautisko čellistu festivāls, kurā vienkopus tiksies čella meistari no visas pasaules. Pirmo reizi Kuldīgā notiks Kurzemes Dziesmu svētki, Taku skrējiens „Stirnubuks” Ventas ielejā, kas būs īpašs ar dalībnieku skrējienu pāri Ventas rumbai finišējot. Vasarā norisināsies Mākslinieku rezidences plenēri, meistardarbnīcas, vasaras skolas un izstādes. Kā arī pasaules latviešu ģimeņu nometne „3x3”, ISSP starptautiskā fotogrāfu vasaras skola, Starptautiskā nometne jauniešiem „Media Shark 2016” Pelču pilī. Atbalstīti arī tradicionālie Kuldīgas pasākumi – FIA Eiropas rallija čempionāta ziemas posms, Lido zivis, Velodiena un velonakts, SEB kalnu divriteņu maratons u.c. Kā atzīst Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja, ieguvumu no Kuldīgā organizētajiem pasākumiem nevar izmērīt naudā. Tās ir sajūtas, kuras rada iedzīvotāji un viesi. Ar katru nākamo gadu vairāk tiek domāts par pasākumiem klusajā sezonā, kas vēl vairāk iedzīvinātu novadu.

Plānotie Kuldīgas novada ieņēmumi 2016. gadā ir nedaudz vairāk par EUR 22 miljoniem, savukārt izdevumi – gandrīz EUR 26 miljoni. Salīdzinoši ar 2015. gadu ieņēmumi prognozēti par EUR 836 872 vairāk, taču palielinājušies arī plānotie izdevumi – gandrīz par EUR 3 miljoniem. Budžeta izdevumu palielinājums pamatā ir uz 2015. gadā iesākto projektu „Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā” un „Mūzikas skolas pārbūve Smilšu ielā 6, Kuldīgā” realizāciju. Projektu īstenošanai paredzēti kredīta resursi no Valsts kases. Deputātu vērtējumā ir iesniegts sabalansēts 2016. gada budžets.

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot LR likumu „Par valsts budžetu 2014. gadam”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Plānotie pamatbudžeta izdevumi

 1. Izglītībai – EUR 13 706 772 (42%).
 2. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – EUR 5 018 852 (35%).
 3. Sociālajai aizsardzībai – EUR 2 247 667 (7%).
 4. Atpūta un kultūra – EUR 2 975 093 (7%).
 5. Administrācijai – EUR 1 192 510 (4.6%), procentu nomaksai EUR 90 000 (0,4%) un neparedzētiem līdzekļiem EUR 260 000 (1%).
 6. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – EUR 200 578 (1%).
 7. Veselībai – EUR 24 565 (0,001%).
 8. Ekonomiskajai darbībai – EUR 144 500 (0,6%).

Plānotie budžeta ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžetu ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un pašvaldību budžetu transferti.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

EUR 9 235 984 (41.55%)

Nekustamā īpašuma nodoklis

EUR 1 370 274 (6.16%)

Azartspēļu nodoklis

EUR 50 000 (0.22%)

Valsts (pašvaldības) nodevas

EUR 9 221 (0.001%)

Naudas sodi

EUR 50 050

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

EUR 22 568

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas

EUR 100 000

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

EUR 1 035 305

Valsts un pašvaldības budžeta

mērķdotācijas un dotācijas kopējie – t.sk.:

EUR 10 357 594

Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim

EUR 4 560 705

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas

fonda

EUR 5 644 557

Transferti no citām pašvaldībām

EUR 110 800

Valsts budžeta iestāžu transferti

EUR 40 504

Valsts budžeta transferti Eiropas Savienības

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu

finanšu palīdzības

līdzfinansējums projektiem

EUR 1 028

 KOPĀ

EUR 22 230 996

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2015/23 ''PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016. GADA BUDŽETA PLĀNU''

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi:

Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžets

Kuldīgas novada pašvaldības speciālais budžets

Kuldīgas novada pašvaldības 2015. gada budžets

29. janvāra Domes sēdē deputāti apstiprināja 2015. gada budžetu, izvirzot piecas nozīmīgākās prioritātes novada attīstībai.

Kuldīgas novada ieņēmumi 2015. gadā plānoti gandrīz EUR 21,4 miljoni, bet izdevumi apmēram EUR 23 miljoni. Salīdzinot ar pagājušo gadu, ieņēmumi prognozēti par EUR 723 347 vairāk, bet arī izdevumi šogad palielinājušies par EUR 355 169. Budžets 2015. gadam ir sabalansēts.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa atzina, ka „arī šogad vajadzības pārsniedz mūsu iespējas. Tika pieprasīts par 2 miljoniem vairāk, nekā spējam piešķirt. Lai arī šī gada budžets ir nedaudz lielāks nekā pērn, vairākās pozīcijās izdevumus nācās samazināt un plānotos darbus atlikt, jo liela daļa ieņēmumu tika novirzīta minimālo algu pieaugumam”.

Šī gada prioritātes ir 2014. gadam līdzīgas. Par svarīgāko noteikti priekšdarbi jaunām investīcijām, kas ietver darbavietu radīšanu, attīstot uzņēmējdarbības infrastruktūru. Šogad galvenokārt tiks veikti projektēšanas darbi un meklēti jauni Eiropas Savienības struktūrfondi. Plānots projektēt industriālā parka teritoriju Ventspils un Dārzniecības ielas rajonā; rekonstruēt Jelgavas ielu, kas pieved pie vairākiem uzņēmumiem; siltināt pašvaldības ēkas gan pagastos, gan pilsētā, kā arī citi darbi.

Prezentācija: Kuldīgas novada pašvaldības budžeta prioritātes 2015. gadā

Prioritāte nr. 1 – iedzīvotāju labklājība

Iedzīvotāju labklājība novadā vienmēr ir uzskatīta par svarīgu prioritāti. Budžeta pieaugumu izlietos, lai nodrošinātu minimālās darba algas palielinājumu (no EUR 320 līdz EUR 360). Palielinot minimālo algu, pieaugs arī tās algas, kas ir tuvu minimālajai; tādas ir lielākajai daļai pašvaldībā strādājošo. Līdz ar to palielināsies arī sociālie pabalsti, kas ir piesaistīti minimālajai algai.

Šogad no septembra brīvpusdienas būs 1. – 8. klašu skolēniem jeb 1962 bērniem (pērn tās bija līdz 6. klasei – 1481 bērnam).

Šajā gadā tiks ieviesta e-talonu sistēma, kas paredz ne tikai skolēniem, bet arī senioriem no 75 gadu vecuma sabiedrisko transportu izmantot bez maksas. Senioru padome rosināja apaļajās jubilejās (no 75 gadu vecuma) piešķirt EUR 30 pabalstu. Tie sākti izmaksāt jau no šī gada 1. janvāra.

Izdevumi paredzēti arī skolēnu vasaras nometņu, darba prakšu organizēšanai, kas ik gadu gūst aizvien lielāku popularitāti un atsaucību.

Labklājībai tiks izbūvētas gājēju ietves un ielu apgaismojumi, bērnu rotaļu laukumi. Iedzīvotājus arī šogad  aicinās  iesaistīties projektu konkursos – „Darīsim paši”, daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanā u.c.

Uzlabos izglītības iestādes

Lielāko izdevuma daļu – EUR 10 623 747 jeb 46% novirzīs izglītībai. Šogad lielāku uzmanību pievērsīs iestādēm ar profesionālo ievirzi, piemēram, sākt E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas rekonstrukciju un piebūves būvniecību, projektēt Bērnu un jauniešu centru un izbūvēt un aprīkot tehniskās jaunrades telpas Pilsētas laukumā 3. Vārmes pamatskolai tiks sakārtota fasāde, bet Pelču pilij, kas ir kultūras piemineklis un jaunākā pils Latvijā, izpētīta un projektēta kāpņu telpa un jumts. Kuldīgas 2. vidusskolai rekonstruēs 1. stāvu. Turpināsies Kuldīgas pamatskolas pieslēgšana centralizētajai siltumapgādei, atjaunos datorklases skolās, kurās tas līdz šim nav izdarīts.

Kuldīgas vecpilsēta

Šī gada budžetā par prioritāti atkal noteikta Kuldīgas vecpilsēta – restaurēs veco rātsnamu Baznīcas ielā 5, Restaurācijas centra vajadzībām rekonstruēs namu Baznīcas ielā 30, projektēs kultūras centru  un rekonstruēs skvēru, plānots izveidot un uzstādīt Ēvalda Valtera skulptūru. Atbalstot iniciatīvas, vecpilsētas sakopšanā tiek iesaistīti arī iedzīvotāji, finansējot 50% no izmaksām. Šogad pabeigs un izdos otru lielo zinātnisko pētījumu par Kuldīgu „Kuldīga. Laiki, cilvēku un ainava”.

 Izcili pasākumi

Kuldīgas kultūras, sporta un tūrisma pasākumi ir vēl viena budžeta prioritāte. Šogad „Dzīres Kuldīgā” notiks jau divdesmito reizi, un tajās paredzēti īpaši priekšnesumi uz ūdens, tādēļ tiks sakārtots Māras dīķis un cita infrastruktūra. Atbalstīs arī citus tradicionālos pasākumus – pavasara šovu „Lido zivis”, SEB kalnu divriteņu sacensības, rokmūzikas festivālu „LiveFest”. Jau otro gadu organizēs Ziemassvētku tirdziņu baltās stikla mājās u.c.

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot LR likumu „Par valsts budžetu 2015. gadam”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Plānotie pamatbudžeta izdevumi:

 1. Izglītībai – EUR 10 623 747 (46%).
 2. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – EUR 5 462 338 (24%).
 3. Sociālajai aizsardzībai – EUR 2 311 458 (10%).
 4. Kultūrai un sportam – EUR 2 516 650 (11%).
 5. Administrācijai – EUR 1 313 347 (6%), procentu nomaksai EUR 120 000 (0,5%) un neparedzētiem līdzekļiem EUR 260 000 (1%).
 6. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – EUR 199 596 (0,9%).
 7. Veselībai – EUR 23 454 (0,1%).
 8. Ekonomiskajai darbībai – EUR 138 500 (0,6%).

Pielikumi:

Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžets

Kuldīgas novada pašvaldības speciālais budžets

Kuldīgas novada pašvaldības 2014. gada budžets

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot LR likumu „Par valsts budžetu 2014. gadam”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2014. gada Kuldīgas novada budžets. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.

Kuldīgas novada pašvaldības 2014. gada budžeta prioritātes:

 1. Būvēt, rekonstruēt un labiekārtot vidi skolās un pirmskolas izglītības iestādēs;
 2. Rekonstruēt inženierkomunikācijas, ielas un parkus;
 3. Rūpēties par iedzīvotāju labklājību;
 4. Attīstīt kultūras, sporta, tūrisma un veselības veicināšanas pasākumus;
 5. Atbalstīt iedzīvotāju un uzņēmēju iniciatīvas sava novada labā.

2014. gadā novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota realizējot Eiropas Savienības finansētos projektus. Projektu priekšfinansējumu nodrošinot ar aizņēmuma līdzekļiem.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti:

 1. Izglītībai EUR 5`960`156 (35%);
 2. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti EUR 4`450`916 (26%) no pamatbudžeta izdevumiem;
 3. Sociālajai aizsardzībai EUR 1`987`254 (12%);
 4. Kultūrai un sportam EUR 2`251`833 (13%);
 5. Administrācijai EUR 1`255`827 (7%), procentu nomaksai EUR 285`850 (2%) un neparedzētiem līdzekļiem EUR 260`000 (2%);
 6. Veselībai EUR 22`035 (0,1%);
 7. Ekonomiskajai darbībai EUR 131`300 (0,8%).

Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi novadā tiek plānotie centralizēti, kas plānoti ceļu ikdienas uzturēšanai, periodiskai uzturēšanai un rekonstrukcijai.

Informācija par izdevumu kopējo apjomu katrā budžeta klasifikācijas kategorijā un finansējuma mērķis ir parādīti pielikumos:

 1. Kuldīgas novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžeta plāns – 1. pielikums
 2. Kuldīgas novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2014.gadam – 2. pielikums

Aizņēmumu un galvojumu finansiālās saistības un procentuālā ietekme uz Kuldīgas novada pašvaldības budžetu 2014. gadā un turpmākajos gados nepārsniedz 20% no pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem.

2014. gadā noteikts proporcionalitātes princips asignējumu pārskaitīšanai iestādes vai aģentūras bankas kontā. Par prioritātēm piešķirtā asignējuma izlietošanā tiek noteikta darba samaksa, nodokļi, komunālie maksājumi un pārējie iestādes vai aģentūras uzturēšanas izdevumi.

Pielikumi:

Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžets

Kuldīgas novada pašvaldības speciālais budžets

Saistošie noteikumi „Par Kuldīgas novada pašvaldības 2014. gada budžeta plānu”