Olimpiādes un konkursi

Mācību priekšmetu olimpiādes 2017./2018. mācību gadā

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks

2. posms novadā

3. posms valstī

Vācu valoda

10. - 12. 22.11.

09.02. - I kārta

22.03.- II kārta

Bioloģija

NOLIKUMS

9. - 12.  30.11.

24.-26.01.

Angļu valoda

NOLIKUMS

10. - 12. 01.12.

09.02. - I kārta

22.03. - II kārta

Vēsture

NOLIKUMS_9.KLASE

NOLIKUMS_12.KLASE

9. un 12.  12.01.

12. kl. - 20.02.

9. kl. - 26.03.

Latviešu valoda un literatūra

NOLIKUMS

8., 9. 15.01.

19.03.

Informātika (programmēšana)

NOLIKUMS

8. - 12. 16.01.

01. - 02.03.

Fizika

NOLIKUMS

9., 12.  19.01.

05. - 06.04.

Latviešu valoda un literatūra 

NOLIKUMS

11. - 12.  29.01.

09.03.

Ekonomika

NOLIKUMS

10. - 12.  31.01.

07.03.

Mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības

NOLIKUMS TEKSTILA TEHNOLOĢIJĀS

NOLIKUMS KOKA UN METĀLA TEHNOLOĢIJĀS

8. - 12.  01.02.

04.04.

Matemātika

NOLIKUMS

9. - 12.  02.02.

08. - 09.03.

Ķīmija

NOLIKUMS

9. - 12.  06.02.

27. - 29.03.

Krievu valoda

NOLIKUMS

10. - 12.  08.02.

10.03.

Matemātika

NOLIKUMS

5. - 8. 16.02.

-

Ģeogrāfija

NOLIKUMS

10. - 12.  21.02.

12. - 13.04.

Vācu valoda 8.  26.02.

-


Novada organizētās olimpiādes 2017./2018. mācību gadā

 • 31.01. – novada matemātikas olimpiāde 3. klašu skolēniem

NOLIKUMS

 • 07.02. – novada kombinētā olimpiāde 2. klašu skolēniem;

NOLIKUMS

 • 12.02. – novada latviešu valodas olimpiāde 7. klašu skolēniem;

NOLIKUMS

 • 22.02. – novada mūzikas olimpiāde 5. - 12. klašu skolēniem

NOLIKUMS

 • 01.03. – novada mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde 6. - 7. klašu skolēniem;

NOLIKUMS

 • 02.03. – novada vizuālās mākslas olimpiāde 1. - 12. klašu skolēniem;

NOLIKUMS

 • 09.03. – novada kulturoloģijas olimpiāde vidusskolēniem;

NOLIKUMS

 • 28.03. – novada ģeogrāfijas olimpiāde 7., 8., 9.klašu skolēniem;

NOLIKUMS 8.,9. kl.

NOLIKUMS 7.kl.

 • 10.04. – novada angļu valodas olimpiāde 9. klašu skolēniem;

NOLIKUMS

 • 12.04. – novada matemātikas olimpiāde 4. klašu skolēniem;

NOLIKUMS

 • 17.04. – novada informātikas olimpiāde 5. - 7. klašu skolēniem;

NOLIKUMS

 • 18.04. – novada mājturības un tehnoloģiju I olimpiāde 6. - 7. klašu skolēniem;

NOLIKUMS

 • 25.04. – novada dabaszinību olimpiāde 5. klašu skolēniem.

NOLIKUMS

Konkursi

Ekstremālo sporta veidu sacensības "Kuldīga Open 2018"

NOLIKUMS

APLIECINĀJUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA


XI Solistu – vokālistu konkurss "Mīļdziesmiņa"

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA


Kuldīgas novada vispārizglītojošās skolas 6. klases skolēnu konkurss matemātikā "Ātrāk, ātrāk, precīzāk!"

Nolikums


Kuldīgas novada 4. klašu skolēnu angļu valodas konkursa "Angļu valoda pie rūķiem" 

Nolikums


Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra pavasara svētki "CITA SPĒLE"

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA


Konkurss 5. klasu skoleniem "Seno amatu prateji mana pagasta/novada"

NOLIKUMS

MĀCĪBU MATERIĀLS


Kuldīgas novada bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu skate

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA


Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestāžu svētki "IEGRIEZ DANCI VASARĀ"

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA


Kuldīgas novada skolēnu publiskās runas

NOLIKUMS


Kuldīgas novada Sociālo zinību konkurss 8. klasei "Latvija 100" 

NOLIKUMS


1. klases dabaszinību konkurss "Gudrā Pūce"

NOLIKUMS


Vides objektu un mākslas darbu izstrāde - konkurss "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās"

NOLIKUMS

PIETEIKUMA ANKETA


Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Veltījums Latvijas valsts simtgadei"

NOLIKUMS

PIETEIKUMA ANKETA


Skolēnu teātra izrāžu parāde - XI Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls "...un es iešu un iešu!"

NOLIKUMS

PIETEIKUMA ANKETA


Skolēnu skatuves runas konkurss 

NOLIKUMS

PIETEIKUMA ANKETA


Koru konkurss "Dziesmai būt!"

NOLIKUMS

PIETEIKUMA ANKETA


Anekdošu konkurss "ANEKDOŠU VIRPULIS 2018"

NOLIKUMS

PIETEIKUMA ANKETA


Literārais darbu konkurss "Skaista mana tēvu zeme pār visām zemītēm"

NOLIKUMS


Dzimtās valodas dienai veltīts konkurss 5.,6. klašu skolēniem 

NOLIKUMS


Konkurss "Tava un Mana Latvija"

NOLIKUMS


Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2018"

NOLIKUMS

PIETEIKUMA ANKETA


Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam"

NOLIKUMS

PIETEIKUMA ANKETA


Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “LAKSTĪGALA 2018” Kuldīgas novadā

NOLIKUMS

PIETEIKUMA ANKETA


Matemātikas un informātikas skolotāju metodiskās apvienības videofilmu konkurss

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA


Izstāde “Skaista mana brāļa sēta”

NOLIKUMS


Neklātienes konkurss "Veselīgs uzturs"

1. - 3. KLAŠU SKOLĒNU NEKLĀTIENES KONKURSA "VESELĪGS UZTURS" NOLIKUMS

MK NOTIKUMI NR.172 (NOTEIKUMI PAR UZTURA NORMĀM)


Konkurss 6. klasei “Pagasts-pilsēta-valsts”

PIETEIKUMA VEIDLAPA

KONKURSA NOLIKUMS


Rakstnieka E. Virzas 135. jubilejai veltītais pārspriedumu, literāro un pētniecisko darbu konkurss

KONKURSA NOLIKUMS


Lāčplēša dienai veltītās militarizētās sporta spēles „Spēks un daile”

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA


Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa”

NOLIKUMS

ELEKTRONISKĀ PIETEIKUMA ANKETA