Izvēlies savu vidusskolu

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija – sagatavojam radoši domājošas un konkurētspējīgas personības!

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija aicina apgūt 10. klasē vispārizglītojošā virziena programmu; matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu.

Nāc un tu varēsi:

 • iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības;
 • programmēšanas iemaņas, izmantojot robotikas klasi;
 • darboties radošā un idejām bagātā pašpārvaldē;
 • debatēt debašu klubā „Homērs”;
 • iegūt žurnālista prasmes, darbojoties skolas avīzēs „Konservs” un „Ģimnāzijas vēstis vecākiem”;
 • dziedāt vokālajā ansamblī un spēlēt vokāli instrumentālajā ansamblī „VIP”;
 • iejusties dažādās lomās ģimnāzijas teātrī;
 • piedāvāt un realizēt savas idejas ekopadomē;
 • aizstāvēt ģimnāzijas godu sporta sacensībās;
 • apmeklēt „Panākumu universitātes”  nodarbības Biznesa augstskolā „Turība”;
 • piedalīties un organizēt ārpusklases aktivitātes, bagātinot gan savu, gan skolasbiedru ikdienu.

Nāc, piedalies un pieņem izaicinājumu, jo izaicinājums ir visas cilvēces darbības būtība un virzošais spēks. Ja ir okeāns, mēs to šķērsosim. Ja ir slimība, mēs to izārstēsim. Ja pastāv netaisnība, mēs to labosim. Ja ir rekords, mēs to pārspēsim. Ja ir virsotne, mēs to ieņemsim (Džeimss Ulmens).

Kuldīgas novada pašvaldība, sākot no 2016. gada 1. septembra, nodrošina brīvpusdienas visiem skolēniem līdz pat 12. klasei.

vpg.kuldiga.lv/skola/

Kuldīgas 2. vidusskola – bērniem un viņu vecākiem draudzīga skola!

Skola īsteno deviņas dažādas licencētas un akreditētas izglītības programmas no 1. līdz 12. klasei klātienē un neklātienē.

Skola papildus piedāvā:

 • programmas „Datorikas pamati un programmvadāmas ierīces” apguvi 4.  klasē;
 • rotaļgrupu pirmsskolas un sākumskolas bērniem pēc stundām no 14.00 līdz 17.30;
 • sākumskolas klasēs katram skolēnam ir savs „portfelis”, kurā uz nedēļu tiek atstāti skolas piederumi, lai atvieglotu skolas somu;
 • pagarinātās dienas grupas sākumskolas un pedagoģiskās korekcijas klašu skolēniem;
 • autoapmācību 9. – 12. klasei;
 • Jauno ķīmiķu skolas nodarbības dabaszinātņu ieinteresētiem skolēniem;
 • „Esi līderis!” 10. – 12. klašu skolēniem profesionālās pilnveides izglītības programmu „Uzņēmējdarbības pamati”;
 • plašu interešu izglītības (pulciņu) piedāvājumu visām vecuma grupām;
 • logopēda, psihologa, speciālā pedagoga un sociālā pedagoga nodarbības;
 • reizi mēnesī skolēnu vecāki tiekas tējas vakaros kopā ar skolas psiholoģi, lai neformālā gaisotnē pārrunātu aktuālus jautājumus.

Kuldīgas novada pašvaldība, sākot no 2016. gada 1. septembra, nodrošina brīvpusdienas visiem skolēniem līdz pat 12. klasei.

k2v.kuldiga.lv/

Kuldīgas Centra vidusskola

Kopā cenšoties –  varam!

Šogad piedāvājam 10. klasē apgūt vispārizglītojošā virziena IP programmu ar padziļinātiem pamatmācību priekšmetiem – latviešu valodu, matemātiku, angļu valodu; matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena IP programmu ar padziļinātu matemātiku.

 • Joprojām sagatavojam 2. pakāpes vācu valodas diploma ieguvei.
 • Pētījumus un eksperimentus varam veikt Dabas procesu pētniecības centrā.
 • Matemātiku iespējams apgūt 3 dimensiju klasē.
 • Tev ir iespēja piedalīties ārpusstundu nodarbībās un darboties skolēnu līdzpārvaldē.

Izdari savu izvēli! Lai saulaina vasara!

Kuldīgas novada pašvaldība, sākot no 2016. gada 1. septembra, nodrošina brīvpusdienas visiem skolēniem līdz pat 12. klasei.

www.kcv.kuldiga.lv

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola – skola, kur izstiept rokas un aizsniegt visu, kas nosapņots!

Šogad piedāvājam 10. klasē apgūt vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (ar padziļinātu angļu valodu) vai vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (ar padziļinātu angļu valodu).

Piedāvājam daudzveidīgas mākslas nodarbības:

 • grafiskais dizains;
 • animācija;
 • grafika;
 • vides dizains;
 • gleznošana, zīmēšana;
 • keramika.

Iespēja apgūt autoapmācību.

Skola lepojas ar bagātām tradīcijām un aktīviem audzēkņiem, kuri darbojas kādā no diviem koriem un ansambļiem, četriem tautisko deju kolektīviem, skolēnu līdzpārvaldē, daudzveidīgos ārpusstundu pasākumos un citur. Mācību iestādei ir sadraudzība ar skolām Īrijā, Vācijā un Lietuvā, turklāt tā ir novērtēta „Draudzīgā aicinājuma” skolu reitingā. Skolas absolventiem ir ievērības cienīgi sasniegumi. Skolai ir jauni mācību kabineti un mākslinieku darbnīcas. Audzēkņiem ir iespēja iesaistīties skolas avīzes „MESS” tapšanā.

Kuldīgas novada pašvaldība, sākot no 2016. gada 1. septembra, nodrošina brīvpusdienas visiem skolēniem līdz pat 12. klasei.

www.kmhzv.kuldiga.lv