Skolēni vasarā varēs strādāt

Foto: Ričards Sotaks

Kuldīgas novada uzņēmēji un zemnieki aicināti pieteikties skolēnu nodarbināšanas projektam, kuru pašvaldība rīko jau kopš 2011. gada, savukārt 16 un 17 gadus vecie jaunieši – pieteikties darbam vasaras brīvlaikā.

Skolēnu nodarbinātība notiks no 1. jūnija līdz 31. augustam. Tajā aicināti iesaistīties jaunieši, kuru dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novadā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs. Ar darbu vasarā tiks nodrošināti aptuveni 170 jaunieši, darbu piedāvājot rindas kārtībā.

Nodarbinātie skolēni strādā vienu mēnesi, četras stundas dienā, 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.

Darbs vasarā sniedz jauniešiem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu, pienākumiem un atbildību pret darbu, kā arī iespēja gūt pirmo praktisko pieredzi profesionāļu uzraudzībā un nopelnīt savu pirmo algu.

Pieteikties darbam vasarā jaunieši aicināti, no 16. aprīļa līdz 18. maijam iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu un ārsta izziņu par veselības stāvokli Kuldīgas novada pašvaldībā pie Administratīvās nodaļas speciālistes Baibas Mālnieces (102. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs pie lietvedes/sekretāres.

Savukārt uzņēmēji aicināti no 9. līdz 27. aprīlim pie B. Mālnieces pieteikt nodarbināmo skolēnu skaitu, iesniedzot rakstisku pieteikumu. Uzņēmējam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, apņemoties segt 50% no darba devēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā koordinēs un kontrolēs Kuldīgas novada pašvaldība. Pašvaldības izveidota darba grupa līdz 24. maijam izvērtēs skolēnu iesniegtās pieteikumu anketas. Par izvērtēšanas rezultātiem skolēni tiks informēto septiņu dienu laikā.

Kuldīgas novada pašvaldība pirmo reizi skolēnu projektu īstenoja 2011. gadā. Kopš tā laika uzņēmēji un zemnieki skolēniem nodrošinājuši 1078 darba vietu.

Noteikumi par skolēna nadarbinātību vasaras brīvlaikā

pieteikuma anketa darba devējiem

pieteikuma anketa skolēniem

Svarīgi! - Skolēnam, piesakoties darbam vasarā, jāiesniedz pilnībā aizpildīta pieteikuma anketa kopā ar ģimenes ārsta izziņu par atļauju vasarā strādāt.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Sonora

    Labdien! Kur atrodama informācija par darba vietām, uzņēmumiem?

    23.04.2018 18:18:53
  • Gunita Zariņa

    Labdien! Kur atrast pieteikuma anketu (pielikumu Nr.1.), kura jāaizpilda jaunietim?

    11.04.2018 20:20:30