Latvijas Universitāte un Kuldīgas novada pašvaldība vienojas par stratēģisko sadarbību augstākās izglītības jomā

Foto: Signeta Lapiņa

Ceturtdien, 20. aprīlī, Kuldīgā viesojās Latvijas Universitātes (LU) rektors profesors Indriķis Muižnieks kopā ar komandu, lai tiktos ar Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Kuldīgas filiāles studentiem un mācībspēkiem un runātu par turpmāko sadarbību un studiju procesa nepārtrauktības nodrošināšanu Latvijas Universitātē.

Kā zināms, 28. martā Ministru kabinets pieņēma lēmumu par RPIVA likvidāciju no šī gada 1. oktobra, to pievienojot LU. Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais rīkojums paredz, ka LU pārņems vairumu RPIVA studiju programmu, savukārt vēl daļu studiju programmu, kas saistītas ar mūziku un deju, pārņems Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA). Rīkojums arī nosaka to, ka universitātei jānodrošina RPIVA filiālēs īstenoto studiju programmu īstenošanu filiālēs Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā, Ventspilī un minēto filiāļu attīstību.

I. Muižnieks uzsvēra, ka Kuldīgas filiāle, tāpat kā pārējās filiāles, pēc 1. oktobra turpinās strādāt tāpat, kā līdz šim, tikai kā LU filiāle. Universitāte novērtē pozitīvās iestrādes filiālēs un plāno tās attīstīt, veidojot filiāles ne tikai kā studiju vietas, bet arī kontaktpunktus sadarbībai ar pašvaldībām un uzņēmējiem. Lai uzsvērtu universitātes nopietno nodomu attīstīt Kuldīgas filiāles darbu, LU rektors I. Muižnieks un Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa parakstīja nodomu protokolu par  stratēģisko sadarbību augstākās izglītības jomā. Tas noslēgts līdz 2020. gadam.

Nodomu protokola noslēgšanas mērķis ir sadarbība zināšanu, resursu un kopīgu mērķu sasniegšanā augstākās izglītības jomā Kuldīgas novadā. Nodomu protokolā teikts, ka puses plāno noslēgt sadarbības līgumu, definējot partnerības virzienus un veidus, kā arī galvenos principus intelektuālā īpašuma tiesību un ekonomisko priekšrocību izlietošanā un iespējamo risku sadalē, kā arī paredzot konkrētu darbību veikšanu, pakalpojumu nodrošināšanu un citus būtiskos noteikumus. Pašvaldība un LU sadarbības īstenošanai veidos ekspertu grupu, darbam tajā deleģējot abu pušu speciālistus.

Tikšanās laikā LU pārstāvji atbildēja uz studentu jautājumiem, apliecinot, ka visi studenti, kuri iesākuši studijas kādā no RPIVA programmām, studijas šajās programmās varēs pabeigt, un studiju maksas tiks saglabātas tādas, kādas noteiktas noslēgtajos līgumos. Studenti, kuri augstskolu absolvēs līdz 1. oktobrim, saņems RPIVA diplomus, bet pēc 1. oktobra – jau LU diplomus. Nav plānots mainīt arī pašreizējās apmācību dienas.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav