V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotāji gūst iedvesmu un pozitīvu pieredzi ārvalstīs

Publicitātes foto

2017. gads V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas (VPKĢ) skolotājiem iesācies ar pieredzes apmaiņu Somijā un iedvesmojošas Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izstādes “Bett Show” apmeklēšanu Londonā.

Janvāra mēnesī ģimnāzijas direktore Jana Jansone un informātikas skolotāja Laila Zudāne devās uz IT izstādi Londonā, kur uz četrām dienām tiek izstādītas inovācijas IT jomā, saistībā ar izglītību.

Direktores uzmanības lokā bija jautājumi, kas skar datoru uzlādēšanu, kā arī ar elektroniskās drošības sistēmas ieviešanu skolā. Savukārt skolotāja L. Zudāne bija ieinteresēta jaunumos saistībā ar matemātiku un programmēšanu. Izstādes apmeklēšana ir iespēja gūt ieskatu jaunākajās IT tendencēs izglītības jomā.

Iepazīst izglītības sistēmu Somijā

Savukārt februāra sākumā ģimnāzijas direktore J. Jansone kopā ar speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītāju Līgu Megni, ģimnāzijas metodiskā darba un komisiju vadītājiem Dainu Grīnu, Anitu Balodi, Daigu Strupuli-Buku, Nataliu Rozentāli un Guntu Upesdegli, kā arī pamatskolas pārstāvjiem Daci Rimaševsku, Jolantu Hartmani un Basu filiāles direktores vietnieku, skolotāju Andri Lagzdiņu iepazinās ar Somijas izglītības sistēmu, kas ir viena no līderiem izglītības sistēmas kvalitātē pasaules mērogā. Skolotāju grupa apskatīja Helsinkus, Turku pilsētu, bet pārsvarā iepazinās ar Loimaa pilsētas un tās reģiona izglītības iestādēm.

Brauciena laikā notika tikšanās ar Loimaa reģiona izglītības nodaļas vadītāju, jauniešu bīvā laika organizēšanas līderiem; tika apmeklētas skolas (pamatskola, ģimnāzija, Tautskola, arodskola), bērnudārzi, kur tika vērotas nodarbības.

Pamatskolā akcents ir uz lietu izpratni, savukārt vidusskolā mācību slodze ir apjomīga un padziļināta. Mācību procesa organizācijā tiek pielietots princips – mācīties darot. Mācību procesā liela nozīme ir karjeras izglītībai; skolēni veido savus portfolio – “google drive” mapē. Daudz tiek strādāts ar skolēnu individuāli. Mācību vielas apguves novērtēšanā tiek praktizēts, ka skolēns veic savu pašnovērtējumu, kā arī saņem vērtējumu no klasesbiedriem.

Novērojumi un atšķirības izglītības iestādēs

Iepazīstoties un vērojot mācību procesu izglītības iestādēs, kuldīdzniekus pārsteidza daudzas lietas. Viena no tām bija miers un klusums, kas valda izglītības iestādēs. Somijas skolās starpbrīžus skolēni pavada skolas pagalmā, elpojot svaigu gaisu un aktīvi pavadot brīvo laiku, kas savukārt stundās palīdz koncentrēties un noturēt uzmanību.

Somijas skolās liela uzmanība tiek pievērsta drošībai. Skolas ārdurvju drošības sistēma organizēta tā, ka skolas ārdurvis ir slēgtas un skolā nevar ieiet nepiederošas personas, savukārt ārā var iziet jebkurā brīdī.

Nozīmīgs novērojums bija tas, ka mācību procesā centrālā persona nav skolotājs, bet gan skolēni, kuri strādā paši – individuāli vai grupā, bet skolotājs vēro un sniedz palīdzību vajadzības gadījumā. Izglītības iestādēs tiek veicināti pasākumi, kas uzlabo skolēnu veselību un fizisko stāvokli, piemēram, skolēnu ierašanās skolā un došanās mājup kājām.

Lielu paldies skolotāji saka Ilzei Liepiņai-Naulai, kura vairākus gadus dzīvo Somijā un, kura sastādīja pieredzes apmaiņas programmu.

Brauciena laikā pedagogi guva daudz ideju un ierosmju, pozitīvas emocijas, lielisku pieredzi, kā arī gandarījumu par redzēto un piedzīvoto.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav