Meža īpašnieki aicināti uz semināru par biotopu

Publicitātes foto

21. jūlijā 10.00 Mākslas namā, 1905. gada ielā 6 notiks seminārs par meža vērtību (biotopu) inventarizāciju. Paredzamais semināra ilgums – trīs stundas. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Šajā vasarā sākas liels projekts par dabas vērtību (biotopu) inventarizāciju un uzskaiti gan privātajos, gan valstij piederošajos Latvijas mežos. Daļa īpašnieku jau ir saņēmuši informatīvas vēstules par savu īpašumu apsekošanu, daļa tās saņems turpmākajos divos gados.  Taču sarunās ar meža īpašniekiem nereti nākas secināt, ka īstas izpratnes meža īpašnieku vidū par šo lietu nav, tādēļ cirkulē dažādas, reizēm pat baumas.

Lai ieviestu kaut daļēju skaidrību, lai uzzinātu, kādas ir meža īpašnieka tiesības šajā jomā, kādas būs sekas tam, ja īpašumā šāda dabas vērtība tiks atrasta, organizējam bezmaksas semināru meža īpašniekiem par šo tēmu. Pastāstīsim arī, kas ir šīs dabas vērtības, citiem vārdiem, Eiropas nozīmes biotopi, kas tieši tiek meklēts un kādos mežos to iespējams atrast. Seminārā piedalīsies projekta koordinatore no Dabas aizsardzības pārvaldes, tādēļ būs iespējams saņemt atbildes uz visiem ar biotopu inventarizēšanu saistītajiem jautājumiem.

Tā kā rudens pusē gaidāma ceturtā (un, iespējams, pēdējā) kārta Eiropas finansējuma piesaistei mežiem, sagatavoti arī Ministru kabineta noteikumu grozījumi. Sevišķi būtiskas izmaiņas paredzētas saistībā ar lauksaimniecībā neizmantojamo zemju apmežošanu. Arī par šīm paredzētajām izmaiņām informēsim seminārā. Būs iespējams saņemt arī bezmaksas individuālas konsultācijas gan Eiropas finansējuma piesaistes, gan vispār meža apsaimniekošanas jomā.

PROGRAMMA

AFIŠA KULDĪGA

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav