Aicina pieteikties Kuldīgas novada vēlēšanu komisijas locekļiem

Kuldīgas novada pašvaldība, pamatojoties uz LR Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma II nodaļu “Vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas izveidošana un tās sastāva grozīšana”, izsludina pieteikšanos uz Kuldīgas novada vēlēšanu komisijas locekļa amatu.

Saskaņā ar iepriekšminēto likumu pieteikumus var iesniegt politiskā partija, vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa (ne mazāk, kā desmit vēlētāji), vai Domes deputāts.

Vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikumi iesniedzami Kuldīgas novada pašvaldībā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, 102. kabinetā (vai vietējā pagasta pārvaldē) līdz 2018. gada 15. jūlijam,izpildot pieteikuma veidlapu (saņemamas Kuldīgas novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs), kā arī ŠEIT, atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma II nodaļas 6., 7., 8. pantam.

  • Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma (likuma 8. pants).

  • Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi (likuma 8. pants).

Informācija pa telefoniem:

  • Novada VK priekšsēdētāja: Inese Ozola, tālr. 63323561, mob. tālr. 27020961,
  • Novada VK sekretāre: Ina Firsova, tālr. 63320216, mob. tālr. 27020964.

< SKATĪT AKTUALITĀTES