KULDĪGAS NOVADA DOMES SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS LIETU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI

Foto: Ziedonis Safronovs

Ceturtdien, 2018. gada 15. martā, 15.00 notiks Kuldīgas novada Domes Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde, Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1.

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI

Darba kārtības jautājumi var tikt papildināti.

< SKATĪT AKTUALITĀTES