PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 16. LĪDZ 22. APRĪLIM

kalendars
Foto: http://adictamente.blogspot.com

Pirmdien, 16. aprīlī

 • 10.30 “Kurzemes radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 12.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 13.30 pašvaldības īpašumu Virkas iela 25-47 un Virkas 25-48, Kuldīga, Kuldīgas nov., izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 14.00 pašvaldības īpašuma Ezera iela 4-3, Ķikuri, Turlavas pag., Kuldīgas nov., izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 14.30 pašvaldības zemes vienības “Palīgsaimniecības”, Laidu pag., Kuldīgas nov., izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 15.00 pašvaldības zemes vienības “Ābeļdārzi”, Īvandes pag., Kuldīgas nov., izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 15.30 pašvaldības zemes vienības “Jaunbrūderi”, Gudenieku pag., Kuldīgas nov., izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 17.00 ikgadējā iedzīvotāju sapulce Īvandes pagastā, piedaloties Kuldīgas novada Domes vadībai. Norises vieta – Īvandes muižā, Īvandes pag., Kuldīgas nov.
 • Līdz 17. aprīlim Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa kā Eiropas Savienības Reģiona komitejas locekle piedalās Reģiona komitejas izbraukuma seminārā Nantes pilsētā, Francijā.

Otrdien, 17. aprīlī

 • 15.00 ikgadējā iedzīvotāju sapulce Vārmes pagastā, piedaloties Kuldīgas novada Domes vadībai. Norises vieta – Vārmes jauniešu centrā, Vārmes pag., Kuldīgas nov.
 • 16.00 Kuldīgas novada Domes Sporta un veselības veicināšanas komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Trešdien, 18. aprīlī

 • 10.00 tikšanās ar Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem par deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” realizācijas gaitu. Norises vieta – Sociālā dienesta zālē, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā.
 • 17.30 ikgadējā iedzīvotāju sapulce Padures pagastā, piedaloties Kuldīgas novada Domes vadībai. Norises vieta – pagasta pārvaldē, Padurē, Kuldīgas nov.

Ceturtdien, 19. aprīlī

 • 10.00 Kuldīgas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes 201. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 14.00 Eiropas Savienības Reģionu komitejas Baltijas valstu delegācijas sanāksme. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Finanšu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 17.00 ikgadējā iedzīvotāju sapulce Kabiles pagastā, piedaloties Kuldīgas novada Domes vadībai. Norises vieta – saieta namā “Sencis”, Kabilē, Kabiles pag., Kuldīgas nov.

Piektdien, 20. aprīlī

 • No 13.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Sestdien, 21. aprīlī

 • Lielā talka Kuldīgas novadā.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

< SKATĪT AKTUALITĀTES