PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 13. LĪDZ 20. NOVEMBRIM

Foto: http://adictamente.blogspot.com

Pirmdien, 13. novembrī

 • 10.30 Kurzemes radio – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 11.00 Kuldīgas novada Domes Izglītības komisijas sēde. Norises vieta – Izglītības nodaļā, Baznīcas ielā 9, Kuldīgā.
 • 13.00 pašvaldības nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 55-3, Kuldīgā izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 pašvaldības nekustamā īpašuma Jelgavas iela 55A-8, Jelgavas iela 55A-10, Jelgavas iela 55A-11, Kuldīgā izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 16.00 Kuldīgas novada pašvaldības konkursa „Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija” komisijas vērtēšanas sanāksme.

Otrdien, 14. novembrī

 • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 11.00 Kuldīgas attīstības aģentūras direktors Kaspars Rasa piedalās Reģionālo attīstības centru apvienības biedru sapulcē. Norises vieta – RACA, Grēcinieku ielā 1, Rīgā.
 • 13.00 piemiņas dāvanu – sudraba karotīšu pasniegšana jaundzimušajiem. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 16.00 Kuldīgas novada Domes Sporta un veselības veicināšanas komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 16. novembrī

 • 10.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē. Norises vieta – Kuldīgas attīstības aģentūras sanāksmju zālē, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Attīstības komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdien, 17. novembrī

 • 12.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa apmeklē Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa pieņemšanu par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai. Norises vieta – Rīgas pilī, Pils laukums 3, Rīgā.
 • No 13.00 līdz 17.00 laulību reģistrācija Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Sestdien, 18. novembrī

Valsts svētku pasākumi:

 • 15.00 Kuldīgas novada Goda balvas pasniegšana. Norises vieta – Kuldīgas kultūras centrā, Raiņa ielā 21, Kuldīgā.
 • 17.00 E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Norises vieta – Sv. Katrīnas baznīcā, Baznīcas ielā 33, Kuldīgā.
 • 17.30 Gaismas ceļš Liepājas ielā.
 • 18.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas svētku uzruna, Suitu vīru ansambļa un Bērnu un jauniešu centra muzikālo kolektīvu – muzikāli radošās studijas “Mona”, popgrupas “Putas” – Latvijas skaistāko dziesmu sadziedāšanās koncerts. Norises vieta – Rātslaukumā, Kuldīgā.

PLĀTNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

< SKATĪT AKTUALITĀTES