PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 17. LĪDZ 23. JŪLIJAM

Foto: http://adictamente.blogspot.com

Pirmdien, 17. jūlijā

 • 10.30 Kurzemes radio – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 11.00 Kuldīgas novada Domes Darījumu ar lauksaimniecības izvērtēšanas komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 18.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdien, 18. jūlijā

 • 10.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 16.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdien, 19. jūlijā

 • 11.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sveic Annu un Žani Grīnbegus65 gadu kāzu jubilejā.Norises vieta –Kuldīgas novada Domes 201. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 20. jūlijā

 • No 13 līdz 15.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 11.00 Kuldīgas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes 201. Kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Finanšu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdien, 21. jūlijā

 • No 14.00 līdz 18.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Sestdien, 22. jūlijā

 • No 11.00 līdz 17.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

PILNAIS PLĀNTO NOTIKUMU KALENĀRS

< SKATĪT AKTUALITĀTES