PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 20. LĪDZ 26. MARTAM

Foto: http://adictamente.blogspot.com

Pirmdien, 20. martā

 • 10.30 “Kurzemes radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 13.00 Kuldīgas novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas nogabalu 28., 31., 33., 34., 35. “Ušņas”, Turlavas pag., izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 17.00 Ikgadējā iedzīvotāju sapulce Pelču pagastā, piedaloties Kuldīgas novada Domes vadībai. Norises vieta – pagasta pārvaldes ēkā, Pelču pag., Kuldīgas nov.

Otrdien, 21. martā

 • Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciālisti piedalās Valsts izglītības satura centra organizētajā seminārā Salaspilī.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju sēde. Norises vieta – Kuldīgas Galvenās bibliotēkas konferenču zālē 1905. gada ielā 6, Kuldīgā.
 • 21. marts 17.00 17.  Starptautiskā Baha kamermūzikas festivāla ietvaros prof. Ainas Kalnciemas klavesīna klases studentu koncerts. Piedalās: Laura Tamane (klavesīns), Evija Auziņa (klavesīns), Kārlis Tirzītis (klavesīns), Aleksandrs Kalējs (klavesīns), Terēze Upatniece (soprāns), Sigita Razminoviča (flauta) Ilze Tomašefska (vijole), Kristers Šīmanis (čells). Norises vieta – Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, Kuldīgā. Ieeja – bez maskas.

Trešdien, 22. martā

 • 22. un 23. martā Kuldīga novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa dodas komandējumā uz Briseli, lai piedalītos Eiropas Savienības reģionu komitejas 122. plenārsesijā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 23. martā

 • No 23. marta līdz 24. aprīlim publiskā apspriešanā par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam grozījumu pirmo redakciju.
 • 11.00 Kuldīgas novada Domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes 201. kabinetā, Kuldīgā.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde.Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Finanšu komitejas sēde.Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdien, 24. martā

 • No 15.00 līdz 18.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Sestdien, 25. martā

 • 13.00 Kuldīgā, piemiņas vietā Pētera ielā norisināsies komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.

Pilnais plānoto notikumu kalendārs

< SKATĪT AKTUALITĀTES